دانلود مقاله “فروید زنده است”

فروید زنده است” یک مقاله جالب توجه از اسلاوی ژیژک می‌باشد که به کوشش عباس ارض‌پیما به فارسی ترجمه شده است. این اثر، مقاله‌ای ارزشمند و بسیار پرمحتواست.

فروید زنده است / بخشی از متن مقاله

در سال‌های اخیر اغلب شنیده‌ایم که می‌گویند: روانکاوی مرده است! پیشرفت‌های جدید در علوم مغزی، سرانجام روانکاری را به مکانی که به آن تعلق داشت قرار دادند در انباری جستجوهای تاریک‌اندیشانه و پیشاعلمی برای معنای پنهان، در جوار اعتراف‌گیرندگان مذهبی و خوابگزاران. چنان که تاد دو فرسن می‌گوید هیچکس در تاریخ اندیشه به اندازه زیگموند فروید در همه بنیان‌ها به خطا نبود. …

یک سده پیش‌تر فروید روانکاوی را به عنوان آن‌چه که خود سه بیماری خودشیفتگی توصیف کرده بود، دانست. نخست کوپرنیک با ارائه نظریه کروی بودن زمین، مرکزیت انسان در کانون کائنات را برچید. سپس داروین با ارائه نظریه تکامل و فرگشت، ما را از اشرف بودن در میان مخلوقات محروم کرد. و سرانجام فروید با آشکار کردن نقش برتر و مسلط ناخودآگاه در فرآیندهای روانی نشان داد که نفس حتی سرور خانه خویش نیست. امروزه البته پیشرفت‌های علمی، حقارت‌های بیشتری را به ارمغان آورده‌اند. ...

دانلود مقاله فروید زنده است (PDF)

دانلود مقاله فروید زنده است را به علاقمندان به جامعه‌شناسی و روانشناسی، همچنین افراد دوست‌دار مطالعه مقالات PDF، پیشنهاد می‌کنیم. این مقاله با کیفیت عالی و فونتی خوانا، برای دانلود رایگان همه بازدیدکنندگان قرار گرفته است. pdf فوق توسط کاربران تهیه و در کافه کتاب بارگزاری شده است.

دانلود مقاله “فروید زنده است”

فروید زنده است

شناسنامه کتاب

نام کتاب: فروید زنده است
نویسنده: اسلاوی ژیژک
مترجم: عباس ارض‌پیما
زبان کتاب: پارسی
فرمت کتاب: PDF
حجم فایل کتاب: کمتر از ۱ مگابایت
تعداد صفخات: ۸برگ‌الکترونیکی

Freud is alive / part of the text of the article

In recent years, we have often heard people say: psychoanalysis is dead! New advances in brain science have finally put psychedelics back where they belong in the vault of dark-minded, prescientific searches for hidden meaning, alongside religious confessors and somnambulists. As Todd de Fresen says, no one in the history of thought was as wrong as Sigmund Freud in all the basics. …

A century ago, Freud saw psychoanalysis as what he himself described as the three narcissistic diseases. First, Copernicus removed the centrality of man in the center of the universe by presenting the theory of the sphericity of the earth. Then, by presenting the theory of evolution, Darwin deprived us of being the best among creatures. And finally, by revealing the superior and dominant role of the unconscious in psychological processes, Freud showed that the ego is not even the master of its own house. Today, of course, scientific advances have brought more humiliations. …


دانلود PDFهای مشابه:

ترس‌هایت را بترسان
راز موفقیت
باشگاه پنج صبحی‌ها

the Subtle Art of not Giving a Fuck
Think and Grow Rich
the Compound Effect

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان