دانلود کتاب “شرح زندگی کازانووا”

شرح زندگی کازانووا، جهانگرد عیاش ایتالیایی” اثری نایاب از اشتفان تسوایگ می‌باشد که توسط نیّره سعیدی در آبان‌ماه سال ۱۳۲۷ خورشیدی، به فارسی ترجمه و منتشر شده است.

معرفی کتاب شرح زندگی کازانووا

جیاکومو کازانووا یک نویسنده و جهانگرد و ماجراجوی ایتالیایی بود. او در قرن هجدهم میلادی می‌زیست.

کازانووا زندگی پرفراز‌و‌نشیب و پرماجرایی داشت. زندگی وی اغلب درگیر حواشی بسیار گسترده بود. او روابط متعدد و بیمارگونه‌ای با زنان داشت به گونه‌ای که امروز واژه کازانووا در برخی از زبان‌های اروپایی معادل «فردی که در روابط با زنان افراط می‌کند» استفاده می‌شود.

وی در زندگی خود با بیشتر بزرگان عصر خویش همچون موتزارت و ولتر و گوته، نشست و برخاست داشت و در محافل ادبی آن دوران بسیار شناخته شده بود. با این‌حال خصایص اخلاقی منفی‌ و بدنامی‌اش در ارتباط با زنان باعث می‌شد تا اغلب به صورت ناشناس و با نام‌های مستعار و جعلی در جاهای مختلف خود را معرفی نماید.

کتاب حاضر اثری قدیمی و بسیار جالب توجه می باشد که به وضعیت زندگی و افکار و آثار کازانووا پرداخته است. 

فهرست کتاب

 1. مقدمه آقای دشتی
 2. مقدمه نویسنده
 3. تصویر جهانی
 4. عیاشی‌ها و معاشقات
 5. استعداد و تحصیلات کازانووا
 6. فیلسوف قشری
 7. مرد شهوت پرست
 8. دوران غم و اندوه
 9. دوران پیری کازانووا
 10. خاطرات کازانووا

همچنین بنگرید به:

دانلود کتاب شرح زندگی کازانووا، جهانگرد عیاش ایتالیایی (PDF)

دانلود کتاب شرح زندگی کازانووا، جهانگرد عیاش ایتالیایی را به افرادی که مطالعه کتاب‌های زندگینامه و بیگرافی علاقمند هستند، پیشنهاد می‌کنیم. این کتاب نسخه‌ای بسیار قدیمی، چاپ سال ۱۳۲۷ خورشیدی است. با این حال از کیفیتی مطلوب نسبت به قدمت کتاب، برخوردار می‌باشد.

دانلود کتاب “شرح زندگی کازانووا”

شناسنامه کتاب

نام کتاب: شرح زندگی کازانووا، جهانگرد عیاش ایتالیایی
نویسنده: اشتفان تسوایگ
مترجم: نیّره سعیدی
سال چاپ: ۱۳۲۷خورشیدی
زبان کتاب: پارسی
فرمت کتاب: PDF
حجم فایل کتاب: حدودا ۳ مگابایت
شمار صفحات: ۸۳ برگ الکترونیکی

Giacomo Casanova

Giacomo Casanova was an Italian writer, traveler and adventurer. He lived in the 18th century.

(Giacomo Casanova è stato uno scrittore, viaggiatore e avventuriero italiano. Visse nel XVIII secolo.)

Casanova had a life full of ups and downs and adventures. His life was often involved in very wide margins. He had numerous and unhealthy relationships with women, so that today the word Casanova is used in some European languages as equivalent to “one who indulges in relationships with women”.

(Casanova ha avuto una vita piena di alti e bassi e avventure. La sua vita è stata spesso coinvolta in margini molto ampi. Ebbe numerosi e malsani rapporti con le donne, tanto che oggi la parola Casanova è usata in alcune lingue europee come equivalente a “colui che si abbandona ai rapporti con le donne”.)

In his life, he sat and stood with most of the greats of his time, such as Mozart, Voltaire and Goethe, and was very well known in the literary circles of that time. But the negative moral qualities and infamy he had towards women made him often introduce himself anonymously and with fake and fake names in different places.

(Nella sua vita sedette e stava accanto alla maggior parte dei grandi del suo tempo, come Mozart, Voltaire e Goethe, ed era molto noto nei circoli letterari dell’epoca. Ma le qualità morali negative e l’infamia che aveva nei confronti delle donne gli fecero sì che spesso si presentasse in modo anonimo e con nomi falsi e finti in diversi luoghi.)

This book is an old and very interesting work that deals with the life situation, thoughts and works of Casanova.

(Questo libro è un’opera antica e molto interessante che tratta la situazione di vita, i pensieri e le opere di Casanova.)

 1. احسان:

  عالی. خیلی دوسش داشتم.

 2. سهیلا:

  امیدوارم بتونم کتاب‌های خوبی بخوانم

 3. Amir:

  سلام مچکرم بابت به اشتراک گذاشتن این کتاب

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان