دانلود کتاب “قلب رازگو” | ادگار آلن پو

کتاب "قلب رازگو" یک کتاب کوچک مشتمل بر داستان کوتاهی از ادگار آلن پو می‌باشد. این کتاب توسط سعید باستانی به فارسی ترجمه شده است. معرفی کتاب قلب رازگو موضوع این داستان، مردی دیوانه است که با پیرمردی زندگی می‌کند. مشخص نیست رابطه آن دو به چه صورت است. آیا پدر و پسر هستند؟ یا دوست؟ یا شاید جوان، پرستار پیرمرد است؟ این که رابطه آن دو چیست، یکی از جنبه‌های رازآمیز ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “چشم کرکس” | ادگار آلن پو

کتاب "چشم کرکس" یک دوستان کوتاه جذاب و مالیخولیایی اثر ادگار آلن پو می‌باشد. این PDF، کوچک اما بسیار جذاب و گیرا است و مخاطب را با خود همراه می‌کند. چشم کرکس چشم کرکس روایتی از یک مرد نیمه‌دیوانه است. مردی که البته خود اعتقاد ندارد که به جنون رسیده و تمام افکار و اعمال خود را عاقلانه و عادی می‌پندارد. او در یک خانه با پیرمزدی زندگی می‌کند. رابطه آن دو مشخص ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان