دانلود کتاب “چشم کرکس” | ادگار آلن پو

کتابچشم کرکس” یک دوستان کوتاه جذاب و مالیخولیایی اثر ادگار آلن پو می‌باشد. این PDF، کوچک اما بسیار جذاب و گیرا است و مخاطب را با خود همراه می‌کند.

چشم کرکس

چشم کرکس روایتی از یک مرد نیمه‌دیوانه است. مردی که البته خود اعتقاد ندارد که به جنون رسیده و تمام افکار و اعمال خود را عاقلانه و عادی می‌پندارد.

او در یک خانه با پیرمزدی زندگی می‌کند. رابطه آن دو مشخص نیست و نویسنده نیز به هیچ عنوان آشکار نمی‌سازد که آیا آن دو، فامیل یکدیگر هستند؟ یا دوست؟ یا حتی غریبه؟

مرد نیمه‌دیوانه در افکار بیمار خود، چشم‌های پیرمرد را همچون چشم یک کرکس، ترسناک و وحشت‌انگیز می‌داند. لذا مترصد فرصتی است تا برای رهایی از کابوسهای چشم‌های کرکس‌مانند پیرمرد، پیرمرد را به قتل برساند.

این داستان بسیار وهم‌انگیز و در عین حال، زیباست. نویسنده به خوبی توانسته است افکار مریض‌گونه و بیمار شخصیت اصلی داستان را برای مخاطب دیکته کرده و مخاطب را با حالات روحی‌روانی او آشنا سازد. 

دانلود کتاب نایاب چشم کرکس (PDF)

دانلود کتاب چشم کرکس را به همه علاقمندان و دوست‌داران مطالعه شاهکارهای ادبیات کلاسیک و داستان‌های کوتاه، پیشنهاد می‌کنیم. این کتاب توسط کاربران تهیه و در این سایت بارگزاری شده است. کتاب دارای کیفیتی خوب و فونتی خواناست.

دانلود کتاب “چشم کرکس” | ادگار آلن پو

The Vulture’s Eye

The Vulture’s Eye is a story about a half-crazy man. A man who, of course, does not believe that he has gone mad and thinks that all his thoughts and actions are wise and normal.

He lives in a house with a pension. The relationship between the two is not clear and the author does not reveal in any way whether they are related to each other. or friend Or even a stranger?

In his sick thoughts, the half-mad man sees the old man’s eyes as the eyes of a vulture, scary and terrifying. Therefore, the watcher has an opportunity to kill the old man to get rid of the nightmares of the old man’s vulture eyes.

This story is very eerie and beautiful at the same time. The author has well managed to dictate the sick thoughts of the main character of the story to the audience and familiarize the audience with his psychological states.


دانلود دیگر کتاب‌های ادگار آلن پو:

چاه و آونگ
داستان‌های کوتاه از نویسندگان بزرگ


  1. فاطمه:

    پی بردن به دنیای دیگر که خلاف این دنیاست و رفتن در عمق رویاها که ما را از اینی که هستیم بیرون میبرد.

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان