دانلود کتاب “تاریخ کامل ایران، از پیدایش سرزمین ایران تا یورش عرب و فروپاشی ساسانیان”

تاریخ کامل ایران، از پیدایش سرزمین ایران تا یورش عرب و فروپاشی ساسانیان عنوان کتابی بزرگ و جذاب از شادروان امیرحسین خنجی می‌باشد. این کتاب در بردارنده تاریخ ایران باستان است که به صورت جامع و کامل از دوران آغاز تمدن در ایران از چندهزار سال پیش آغاز شده و تا پایان دوران ساسانیان را دربرمی‌گیرد. این کتاب یکی از کامل‌ترین کتب در زمینه پژوهش‌های تاریخ ایران باستان است.


افلاطون می‌نویسد: بزرگ ‌زادگان ایرانی در هفت‌ سالگی اسب ‌سواری می‌آموزند؛ چهار آموزگارِ فرزانه برای آموزشِ آنها گماشته می‌شوند. خردمندترینِ آموزگار شیوه ‌های خداپرستی و امور حکومتگری را از روی اوستا (به ‌تعبیر افلاطون : ماگیای زرتشت) به‌آنها آموزش می‌دهد؛ درستکارترین آموزگار به ‌آنها می‌آموزد که در همه زندگی راست ‌گو و راست ‌کردار باشند؛ خوددارترین آموزگار شیوه‌های حکومت بر خویشتن را به ‌آنها می‌ آموزد؛ و دلیترین آموزگار به ‌آنها می‌آموزد که دلیر و بی‌ باک باشن.

هرودوت می‌نویسد: ایرانیان معبد نمی‌سازند، برای خدا پیکره و مجسمه نمی‌سازند. آنها خدای آسمان را عبادت می‌کنند و میترا و اَناهیتا‌ و همچنین زمین و آب و آتش را می‌ستایند. آنها حیوانات را در جاهای پاک قربانی می‌کنند و گوشت قربانی را در میان مردم تقسیم می‌کنند و عقیده ندارند که باید چیزی از آن را به‌خدا داد، زیرا می‌گویند که آنچه به‌خدا می‌رسد و خشنودش می‌سازد روح قربانی است نه گوشت او. وقتی می‌خواهند قربانی بدهند حیوان را به‌جائی که فضای باز است می‌برند، آنگا به‌درگاه خدا دعا می‌کنند. در دعاکردن نیز رسم نیست که حسنات را برای شخصِ خود بطلبند، بلکه برای پادشاه و همه مردم کشور دعا می‌کنند و خودشان را نیز یکی از اینها می‌شمارند. ایرانیان دروغ را بزرگ‌ترین گناه می‌دانند و  به‌همسایگان احترام بسیار می‌گزارند.  ایرانیان هیچ‌گاه در حضور دیگران آب دهان نمی‌اندارند و این کار را بی‌ادبی به‌دیگران تلقی می‌کنند؛ آنها هیچ‌گاه در حضور دیگران پیشاب نمی‌کنند و این عمل نزد آنها از منهیات مؤکد است. آنها هیچ‌گاه در آبِ رودخانه پیشاب نمی‌کنند و جسم ناپاک در آب جاری نمی‌اندازند؛ و اینها را از آن‌رو که سبب آلوده شدن آب جاری می‌شود گناه می‌شمارند .

زرتشت می‌گوید: پروردگارا! آنگاه که تو مردم را به ‌نیروی مینَویِ خویش آفریدی و قدرت درک و شعور به ‌آنها دادی؛ آنگاه که تو جسم را با جان درآمیختی؛ آنگاه که تو کردار و آموزش را پدید آوردی، چنین مقرر کردی که هرکسی برطبق اراده آزاد خودش تصمیم بگیرد و عمل کند. چنین است که دروغ‌ آموز و راست ‌آموز، یعنی هم آنکه نمی‌داند و هم آنکه می‌داند، هرکدام برطبق خواستِ درونی و ذهنیتِ خویش به ‌بانگ بلند تعلیم می‌دهد و مردم را به‌سوی خویش فرامی‌خوانَد. انسان نیک‌اندیشی که در انتخاب راهش مُرَدَّد است آرمَئیتی معنویتِ راهگشای خویش را به‌او می‌بخشد تا راه درست را برگزیند.

کاهن بزرگ بابل درباره کوروش بزرگ چنین نوشته است :
در ماه نیسان در یازدهمین روز ( روز ۱۲ فروردین ) که خدای بزرگ بر تختش جلوس داشت… کوروش به‌ خاطر باشندگانِ بابل امانِ همگانی اعلان کرد… او دستور داد دیوارِ شهر ساخته شود. خودش برای این‌کار پیش‌قدم شد و بیل و کلنگ و سطل آب برداشت و شروع به ساختنِ دیوار شهر کرد… پیکره‌های خدایانِ بابل، هم زن‌ خدا هم مرد خدا، همه را به ‌جاهای خودشان برگرداند. اینها خدایانی بودند که سالها بود از نشیمن ‌گاهشان دور کرده شده بودند. او با این کارش آرامش و سکون را به‌خدایان برگرداند. مردمی که ضعیف شده بودند به ‌دستور او دوباره جان گرفتند، زیرا پیشترها نانشان را از آنها گرفته بودند و او نانهایشان را به‌ ایشان بازگرداند… همه مردم از اینکه او (یعنی کوروش) شاه است خشنودند.

کاهن بزرگ مصر درباره داریوش بزرگ چنین نوشته است :
شاهنشاه داریوش، شاه همه کشورهای بیگانه، شاه مصر عُلیا و سُفلی وقتی در شوش بود به ‌من فرمان داد که به ‌مصر برگردم و تأسیسات حیات ‌بخش پزشکی مصر را نوسازی کنم. … آن‌گونه که شاهنشاه فرمان داده بود مأموران شاهنشاه مرا از این‌زمین به ‌آن زمین بردند تا به مصر رساندند. هرچه شاهنشاه دستور داده بود را انجام دادم. کارمندان را به‌خدمت گرفتم همه از خاندانهای سرشناس نه از مردم عادی. آنها را زیر دستِ کاردانان و استادان گماشتم تا پیشه پزشکی فراگیرند. فرمان شاهنشاه چنین بود که باید همه چیزهای شایسته و بایسته به ‌آنها تحویل داده شود تا پیشه خود را به‌ خوبی انجام دهند. من هرچه لازم بود و هر ابزاری که پیشترها در کتابها مقرر شده بود را در اختیار آنها گذاشتم. شاهنشاه چنین دستور داده بود، زیرا به‌فضیلت این علم واقف بود. او می‌خواست که بیماران شفا یابند. او اراده کرده بود که ذکر خدایان را جاوید سازد، معابد را آباد بدارد، جشنها و اعیاد دینی با شکوه بسیار برگزار شود.

***

نوشته‌های بالا پاره‌ای گزیده از متن کتاب نایاب و نفیسی است که در زیر در دسترس همگان قرار داده شده است. با سپاس فراوان از نگارنده این کتاب ارزنده استاد امیرحسین خنجی که اثر خویش را در زمان حیات برای ارائه در کافه‌کتاب ارسال نمود.

حق استفاده و تکثیر این مجموعه فقط با ذکر منبع و  بدون دستکاری در فایلهای PDF و RAR، مقدور میباشد.در غیر این صورت بدون رضایت نگارنده و مجری این تارنما بوده، دزدی ادبی محسوب شده و حق‌الناس می‌باشد.


موضوعاتی که در این کتاب و در شش بخش مورد بررسی قرار گرفته است:

جلد نخست : پیدایش ایران

موضوعاتِ بخش نخست:

• قوم ایرانی: ۱) سرزمین آریان. ۲) مهاجرتهای آریان. ۳) ایرانیان و ایران‌ زمین. ۴) اساطیر ایرانی.

• زرتشت و دین ایرانی: ۱) ظهور زرتشت. ۲) تعالیم زرتشت. ۳) فضایل ملکوتی در تعالیم زرتشت. ۴) اصول دین زرتشت. ۵) مرام‌نامۀ آئینِ زرتشت ۶) انتشار آئین زرتشت.

• تاریخ ماقبل ماد: ۱) گوتی‌ها و لولوبی‌ها. ۲) کاشی‌ها. ۳) تمدن خوزِیّە (عیلام). ۴) پادشاهی مان‌نا (مغان) در آذربایجان.

پادشاهی ماد: ۱) دیائوکو. ۲) فره‌ورتیش. ۳) خشَتریتَە بنیان‌گذار پادشاهی ماد. ۴) هوخشَترَ بنیان‌گذار شاهنشاهی ایران. ۵) تصرف کشور آشور توسط هوخشَترَ. ۶) تصرف کشور آرمنیّە توسط هوخشترَ. ۷) جنگ هوخشترَ با شاه لیدِیَە. ۸) نظام پادشاهی ماد در زمان هوخشترَ. ۹) احتمال تدوین اوستا درزمان هوخشترَ. ۱۰) اَشَتِیاگ، آخرین شاه ماد. ۱۱) قبایل پارس و فرجام شاهنشاهی ماد.

***

جلد دوم : شاهنشاهی هخامنشی

موضوعاتِ بخش دوم:

• کوروش بزرگ: ۱) تسخیر کشور لیدِیَە توسط کوروش بزرگ. ۲) اوضاع میان‌رودان در زمان بەسلطنت نشستن کوروش بزرگ. ۳) تسخیر امپراتوری بابل توسط کوروش بزرگ. ۴) شخصیت کوروش بزرگ.

• کام‌بوجیە و تسخیر مصر: ۱) اوضاع مصر فرعونی در زمان کوروش بزرگ. ۲) تسخیر مصر فرعونی  توسط کام‌بوجیە. ۳) شخصیت کام‌بوجیَە.

• داستان بردِیَە و گاؤماتَە

• داریوش بزرگ: ۱) جنگهای داریوش بزرگ با رقیبان قدرت. ۲) اقدامات داریوش بزرگ در مصر.  ۳) تسخیر سرزمینهای اروپایی توسط داریوش بزرگ. ۴) تسخیر گندارَ و سند توسط داریوش بزرگ. ۵) شخصیت داریوش بزرگ.

• خشیارشا و یونانیان: ۱) داستان جنگ ماراتون. ۲) داستان لشکرکشی خشیارشا بەیونان. ۳) نگاهی بەیونان باستان و روابط آن با ایران.

• اردشیر اول و داریوش دوم: ۱) اَردَشَیر اول. ۲) جنبش استقلال‌طلبانه در مصر. ۳) یونان در زمان اَردَشَیر اول.  ۴) خشیارشا دوم و داریوش دوم.

• اَردَشَیر دوم و کوروش کهتر: ۱) شورش ناکامِ کوروشِ کهتر بر ضدِ اردشیر دوم. ۲) داستانِ بازگشت ده هزار مزدور یونانی. ۳) شخصیت اَردَشَیر دوم. ۴) روابط یونان با ایران در زمان اَردَشَیر دوم. ۵) مصر در زمان اَردَشَیر دوم.

• اردشیر سوم و داریوش سوم: ۱) اَردَشَیر سوم. ۲) سرکوب شورش فینیقیّه و مصر. ۳) داریوش سوم، فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی.

• افسانۀ پوریم (داستان استر و مردخای)

***

جلد سوم : اسکندر و سلوکیان

موضوعاتِ بخش سوم

• برآمدنِ اسکندر مقدونی: ۱) لشکرکشی اسکندر بە آناتولی. ۲) جنگ سرنوشت ساز ایسوس. ۳) سقوط سوریه و فینیقِیّه. ۵) سقوط فلسطین و مصر. ۶) جنگ گاؤگمل.

• براندازی شاهنشاهی هخامنشی توسط اسکندر: ۱) سقوط بابل و شوش. ۲) سقوط استخر و بەآتش کشیده شدن تخت جمشید. ۳) فرجام داریوش سوم. ۵) طرح ترور اسکندر توسط یونانیان مخالف خدایی او. ۶) فروریزیِ آخرین سنگر هخامنشی. ۶) لشکرکشی اسکندر بەسرزمینهای قلمرو هخامنشی در پنجاب و سِند. ۷) تاج‌گذاریِ اسکندر در پاسارگاد. ۸) ازدواج افسران مقدونی با دوشیزگان ایرانی. ۹) تأثیر فرهنگ ایرانی بر اسکندر. ۱۰) مرگ اسکندر.

• خاورمیانه پس از اسکندر: ۱) جنگهای داخلی بیست و دو سالۀ سرداران مقدونی. ۲) پادشاهی سلوکوس و جانشینانش.

***

جلد چهارم : شاهنشاهی پارتیان

موضوعاتِ بخش چهارم:

• تشکیل سلطنت در پارت: ۱) نخستین شاهان پارتی. ۲. مهرداد اول. ۳) فرهاد دوم. ۴) اردوان اول و مهرداد بزرگ.

• جنگهای ایران و روم: ۱) فرهاد سوم و مهرداد سوم. ۲) مهرداد چهارم و اورونت اول. ۳) فرهاد چهارم. ۴) اردوان سوم. ۵) بردان، گودرز، و بلاش اول. ۶) پاکور و خسرو. ۷) بلاش دوم و بلاش سوم. ۸) بلاش چهارم. ۹) بلاش پنجم و اردوان پنجم. ۱۰) آخرین نگاه بە شاهنشاهی پارتیان.

***

جلد پنجم : شاهنشاهی ساسانی

موضوعاتِ بخش پنجم

• تشکیل شاهنشاهی ساسانی به‌دست اَردَشَیر بابکان: ظهور اَردَشَیر بابکان در پارس ، تشکیل شاهنشاهی ساسانی، شخصیت اَردَشَیر بابکان، اقدامات عمرانی اَردَشَیر بابکان، اصلاحات دینیِ اَردَشَیر بابکان، اصلاحات سیاسی‌اجتماعی اَردَشَیر بابکان

• شاپور اول۔ احیای شکوه ایران: آیا شاپور پسر اَردَشَیر بود؟، حفظ دست‌آوردهای اَردَشَیر بابکان توسط شاپور اول، لشکرکشی‌های شکست‌آمیز امپراتوران روم بە ایران، نظام شاهنشاهیِ شاپور اول

• مانی، پیامبر شادی‌ستیز و تبلیغ‌گر زهد و رنج‌کشی: پیدایش آئینهای مَندایی و غنوصی، ظهور مانی، شیوۀ تبلیغی مانی، تعالیم مانی، تشکیلات مانوی ، فرجام مانی، تأثیر دین مانی

• قدرت‌گیری فقیهان و پی‌آمدهایش: اختلافات مذهبی مغان و آشفتگی اوضاع سیاسی کشور، ازسر گرفته شدنِ تجاوزات رومیان و شکست ارتش ایران، بازتدوینِ اوستای ساسانی بر مبنای مذهب مغان، اردَوی‌راج‌نامه، اخلاق‌نامۀ مزدایَسنان، گزید‌ه‌ای از اندرزنامۀ آتَرپاد مِهراِسپَند

• شاپور دوم (شاپور ذوالأکتاف): سرکوب قبایل عرب توسط شاپور دوم، جنگهای ایران و روم در زمان شاپور دوم، سخنِ آخر دربارۀ شاپورِ دوم

• یزدگرد اول و بهرام پنجم (بهرام گور): آشفتگیِ کوتاه‌مدتِ پس از شاپور دوم، یزدگرد اول، بهرام پنجم (بهرام گور) ، ملت‌دوستی بهرام گور

• گسترش مسیحیت در خاورمیانه و پی‌آمدهایش: عیسا مسیح و پیدایش مسیحیت، گسترش مسیحیت در خاورمیانه، تحریکات کشیشان در میان‌رودان و ارمنستان، اوج گرفتن مشکل ارمنستان، شورش ضد ایرانی مسیحی‌شدگان ارمنستان، نزاع کشیشان برسر لاهوت و ناسوت مسیح

• بهدینِ مزدک، نهضت احیای تعالیم زرتشت: دوران نکبت سیاسی کشور، سلطنت شاهقباد، ظهور مزدک، تعالیم مزدک، مخالفت فقیهان و زمین‌سالاران با اصلاحات مزدک ، تجدید مشکل ارمنستان و اشغال آمیدا توسط رومیان ، فرجام نهضت مزدک

• خسرو انوشە‌روان دادگر: پی‌گیریِ پاک‌سازیِ کشور از بهدینانِ مزدکی ، اصلاحات انوشە‌روانی، روابط ایران با ترکستان و امپراتوری روم در زمان انوشە‌روان، روابط ایران با چین و هند در زمان انوشە‌روان، تصرف کشور یمن بەفرمان انوشە‌روان ، شکوه تمدن ایرانی در زمان انوشە‌روان

• هرمز چهارم و شورش بهرام چوبینە: مخالفت اقتدارگرایان با سیاستهای هرمز چهارم، تجاوز همزمان ترکان و رومیان بەمرزهای کشور، شکست ترکانِ متجاوز از سپهبد بهرام چوبینە، برانگیختن رقیبانِ چوبینە هرمز را برضد او و شورش چوبینە، کودتای گستهم و بندویە برضدِ هرمز چهارم ، ضد کودتای بهرام چوبینە و تشکیل سلطنتِ پارتی، گریختن خسرو پرویز از ایران و پناهنده شدن بەقیصر روم، لشکرکشی خسرو پرویز بەایران، شکست و فرارِ بهرام چوبینە

• خسرو پرویز، آخرین شکوه شاهنشاهی ایران: پادشاهی خسرو پرویز، فرجام بهرام چوبینە، فرجام گستهم و بندویە، اوج قدرت تاریخی ایران در زمان ساسانی، شکوه سلطنت خسرو پرویز

***

جلد ششم : حمله عرب و فروپاشی شاهنشاهی ایران

موضوعاتِ بخش ششم

در این کتاب، پس از نگاهی بە اوضاع سیاسی ایران در آستانۀ حملۀ عرب، اسباب و علل شکست فادسیه و فروپاشی شاهنشاهی ساسانی و به تاراج رفتن ایران را پی‌گیری خواهیم کرد، فتوحات عرب در ایران و افتادن ایران به دست عربها را در رخدادهای پس از قادسیه تا پایان سدۀ نخست هجری دنبال خواهیم کرد، و خواهیم دید که ایرانیان چندین دهه در برابر عربها مقاومتهای جانانه از خود نشان دادند و مردم هر نقطه از ایران زمین کوشیدند که از هویت تاریخی خودشان در برابر عربها دفاع کنند. پی‌آمدهای تسخیر ایران توسط عرب نیز از موضوعات این کتاب است که با استفاده از منابع دست اول عربی مطالعه خواهیم کرد. در این کتاب نشان داده شده است که تسخیر ایران توسط قبایل عرب هشتاد سال وقت گرفت، و ایرانیان همواره در مقاومت و شورش و تلاش برای حفظ هویت فرهنگی و تاریخی خویش بودند. نشان داده شده است که ادعاهای ناآگاهانی که نوشته اند ایرانیان همین که عربها را دیدند به دامن عرب افتادند و از دین و دولت خودشان دست شستند، سخنان بی پایه و از روی ناآگاهی از رخدادهای تاریخ اسلام است و ناآگاهانی که نوشته‌اند ایرانیان از همان آغازِ کارِ فتوحاتِ اسلامی شیفته‌ی عدالت اسلام شدند، تاریخ اسلام را نخوانده‌اند.

تاریخ کامل ایران، از پیدایش سرزمین ایران تا یورش عرب و فروپاشی ساسانیان

 1. shayan___12345:

  سایت شما عالیه خواهش می کنم کتاب های صادق هدایت هم قرار بدین بدون سانسور

 2. ناصر:

  اولین بار است که دارم از سایت شما دانلود می‌کنم و بسیار خوشحال هستم. کتاب‌هایی که همیشه آرزوی مطالعه آن‌ها را داشتم، اینجا یافتم.

 3. شهرناز:

  اگر چند تا کتاب و منبع مناسب که دست‌کاری نشده باشه درباره جنگ اعراب و ساسانیان وجود داشته باشد، یکیش همین کتابه.

 4. تارخ:

  من چند تا کتاب میخوام خواستم ببینم موجوده
  جهان آرای عباسی اثر قزوینی
  جهانگشای نادری
  تاریخ باستانی ایران ریچارد فرای
  ایران ساسانیان اثر کریستنسن

  • درود بر شما کاربر گرامی
   بله تمام کتاب‌های فوق، موجود هستند.
   از باکس جستجو در بالای سایت، برای یافتن‌ آن‌ها استفاده کنید.

 5. shadmehr:

  با سلام من این کتاب رو از چندین جا گرفتم و کلا به نظر میاد دو تا ویرایش باشه که کمی با هم فرق دارد ولی الان تو فهرستی که تو سایت شما قرار گرفته یک بخش ششمی با عنوان حمله عرب و فروپاشی شاهنشاهی ایران  وجود داره که تو هیچکدوم از اون دو ویرایش وجود نداشت. ممکنه بگید این فصل چند صفحه هست و اگر اطلاعاتی دراین خصوص دارید به ما هم اطلاع بدید .مننون

   

  • درود بر شما
   بخش ششم با عنوان «فروپاشی شاهنشاهی ساسانی» مربوط به وقایع سال‌های پانزده تا نود و شش هجری و سقوط شهرهای ایران زمین می‌باشد. این بخش دارای ۳۵۶ صفحه است.
   موفق باشید

   • shadmehr:

    با سلام خیلی ممنون از پاسخ سریعتون.

    من نسخه چاچ شده این کتاب رو در ۲ جلد خریداری کردم که در مجموع ۱۲۴۷ صفحه هست این کتابی که شما معرفی نمودید چند صفحه است؟

    • درود

     باقی بخش‌های کتاب، همان مواردی است که در نسخه چاپی موجود است. 

     موفق باشید 

 6. سعید کاشانی:

  بسیار عالی ….سپاسها برای تلاشهای ارجمند شما

 7. hamed:

  با تشکر از کتاب کاملتون

  • خواهش می‌کنم دوست عزیز

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان