دانلود کتاب “خاطرات جنگ جهانی دوم” | چرچیل

کتاب نایاب خاطرات جنگ جهانی دوم” اثری است شامل خاطرات وینستون چرچیل نخست‌وزیر انگلستان در دوران جنگ جهانی دوم که توسط تورج فرازمند ترجمه گشته است. این کتاب چاپ سال ۱۳۴۷ خورشیدی است.

The rare book “Memoirs of the Second World War” is a work containing the memories of Winston Churchill, the Prime Minister of England during the Second World War, translated by Tooraj Farazmand.

کتاب خاطرات جنگ جهانی دوم همانگونه که از نام آن پیداست، به شرح سلسله وقایع مربوط به جنگ جهانی دوم می‌پردازد. این کتاب ظاهرا حاصل یادداشت‌های شخصی چرچیل بوده است که بعدها گردآوری و طبع گردیده. کتاب پیش و روی شما، یکی از منابع دست اول برای تحقیق و پژوهش پیرامون جنگ جهانی دوم می‌باشد.

As its name suggests, the book of World War II Memoirs describes the series of events related to World War II. This book is apparently the result of Churchill’s personal notes, which were later compiled and printed. The book in front of you is one of the first-hand sources for research on World War II.

دانلود کتاب خاطرات جنگ جهانی دوم (در دو جلد) را به دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ جهان و تاریخ اروپا و همه کافه‌‌کتابی‌ها پیشنهاد می‌کنیم. 

دانلود کتاب “خاطرات جنگ جهانی دوم” | چرچیل

  1. اجمل:

    تشکر از نشر مجانی کتاب‌های کمیاب و ارزشمند.

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان