کافه کتاب | دانلود کتاب | کتاب‌های نایاب | کتابخانه مجازی

 

دانلود مقاله “آیا کوروش همان کیخسرو است؟”

مقاله آیا کوروش همان کیخسرو است؟ پژوهشی ارزشمند و گرانسنگ از دکتر سیروس شمیسا می‌باشد. این مقاله یک مقایسه تطبیقی پیرامون شخضیت کوروش بزرگ (شاه هخامنشی) و کیخسرو (شاه سلسله اساطیری کیانی) می‌باشد.

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “مادیان ماه فروردین روز خرداد”

نسك فوقالعاده "مادیان ماه فروردین روز خرداد" کتاب کوچکی است به‌ زبان پهلوی ساسانی (پارسی میانه) كه در دوران پادشاهی خسرو پرويز تحرير گشته است و تاكنون بزرگاني چند، چون شادروان ملك‌الشعراي بهار آن را بارها به پارسي امروزين برگدانده‌اند. این نسك نوعی روزشمار، دربارهٔ خجستگی روز ششم فروردین (که در ایران باستان روز خرداد نامیده می‌شد) مي‌باشد. ايدون در آن رویدادهای اساطیری برجسته‌ای که از آغاز آفرینش تا پایان جهان چون ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

کی‌خسرو در عرفان ایرانی

به گفته‌ی سهروردی، کی‌خسرو صاحب فرّ کیانی و نفس او منقّش به انوار قُدس الهی شده بود و همه‌ی انسانها او را کرنش و تكريم می‌کردند. همچنین در اشعار عارفانی مانند حافظ و عطار، کی‌خسرو به بزرگی و نیک‌رفتاری ستوده شده است. برخی از پژوهشگران، زمان زندگانی کی‌خسرو را نزدیک به ظهور زرتشت میدانند. چنانچه در بندهشن و شاهنامه می‌خوانيم كه پس از عروج کی‌خسرو به آسمان و در زمانی كه كی‌گشتاسپ بر ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان

 هزاران کتاب نایاب در گوشی شما