دانلود کتاب “از بردگی روم قدیم تا مارکسیسم”

کتاب PDF "از بردگی روم قدیم تا مارکسیسم" اثری از علی حجتی کرمانی است که در سال 1354 خورشیدی به رشته تحقیق و نگارش و چاپ درآمده است. بخش‌هایی از متن کتاب از بردگی روم قدیم تا مارکسیسم ... مارکسیسم اصرار دارد که ابزار تولید نوع روابط اجتماعی را در اجتماع به وجود می‌آورد و تنها همین روابطند که دیدهایی گوناگون راجع به انسان و اخلاق و دین و اصول و ارزش‌ها ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “خانواده مقدس” | مارکس – انگلس

کتاب کمیاب "خانواده مقدس" دربردارنده نقدی بر نقد نقادانه علیه برونو باوئر و هم‌فکرانش می‌باشد که توسط کارل مارکس و فردریش انگلس نوشته شده است. این کتاب در سال 1358 خورشیدی با ترجمه تیرداد نیکی منتشر گردید. معرفی کتاب خانواده مقدس خانواده مقدس یکی از اولین آثار مشترک مارکس و انگلس است که در آن غناء جامع‌الاطراف اندیشه‌های آنان در مورد مسائل اجتماعی با وضوح کاملی بیان می‌شود. مارکس در این رساله از ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “نظریه مارکس درباره کمونیسم توسعه پایدار انسانی”

کتاب نایاب "نظریه مارکس درباره کمونیسم توسعه پایدار انسانی" اثری تحریر یافته به قلم پل بِرِکت می‌باشد که توسط دلشاد عبادی به فارسی ترجمه شده است. مباحث سوسیالیسم اقتصادی عمدتا بر پایه پرسش‌ها و سوالاتی همچون اطلاعات و انگیزه‌ها و کارآمدی تخصیص منابع، متمرکز هستند. این شکل از تمرکز بر محاسبات سوسیالیستی غالبا به نادیده‌گرفتن هرگونه پرداختن به سوسیالیسم در مقام شکلی از توسعه انسانی منجر شده است. با همه این‌ها همگام ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “سیاست، اقتصاد، فلسفه؛ صدسال پس از مارکس”

کتاب نایاب "سیاست، اقتصاد، فلسفه؛ صدسال پس از مارکس" پژوهشی تالیف یافته توسط دیوید مک‌للان استاد سیاست در دانشگاه کنت، ارنست مندل استاد علوم سیاسی در دانشگاه بروکسل بلژیک و ری اژلی استاد فلسفه در دانشگاه ساسکس می‌باشد که توسط سعید دوستی به فارسی برگردان شده است. کتاب حاضر به جریان حرکت تاریخ و سیر دگرگونی سیاست جهانی، اقتصاد جهانی و فلسفه غرب در زمانی به فاصله یک قرن پس از ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “مسائل سیاسی اجتماعی” | مارکس

کتاب "مسائل سیاسی اجتماعی" اثری گردآوری شده از مجموعه آثار کارل مارکس و فردریش انگلس از بانیان نظریات سوسیالیستی و کمونیستی نوین می‌باشد. این کتاب در سال 1358 خورشیدی به فارسی منتشر شد. کتاب حاضر از پنج بخش تشکیل شده است. در بخش نخست به بررسی طبقات لازم و طبقات زائد جامعه پرداخته شده است. بخش دوم تحلیل جامعی است از زمان. بخش سوم توضیحی است پیرامون انحطاط فئودالیسم و اعتلای ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “تاریخ سوسیالیسم”

كتاب نایاب "تاریخ سوسیالیسم" اثری از خلیل ملکی می‌باشد. در این کتاب، تکامل تاریخی سوسیالیسم، سوسیالیسم در اروپا پیش از ظهور کارل مارکس و نهایتا نقد و بررسی فعالیت‌های مارکسیست‌های بزرگ و مشهور مورد پژوهش و گزارش قرار گرفته است. دانلود کتاب تاریخ سوسیالیسم را به دانشجویان جامعه‌شناسی توصیه می‌کنیم. کتاب چاپ سال 1357 خورشیدی است. [kaffeketab_members][/kaffeketab_members]

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “مارکس و سیاست مدرن”

كتاب نایاب "مارکس و سیاست مدرن" اثری از "بابک احمدی" می‌باشد. كتاب مارکس و سیاست مدرن پس از بررسی زندگی‌نامه و آثار مارکس، به نظریه‌های انتقادی او، رهیافت ماتریالیستی به تاریخ، مفاهیم و مسائل سیاسی در اندیشه او، پرولتاریا و پیکار طبقاتی، سیاست‌های کارگری، دولت‌ها و دموکراسی، نظریه انقلاب و مبای سوسیالیسم و بسیاری مسائل مهم دیگر می‌پردازد. دانلود کتاب مارکس و سیاست مدرن را به پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های جامعه‌شناسی ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “مارکسیسم و زیبایی‌شناسی”

كتاب نایاب "مارکسیسم و زیبایی‌شناسی" اثری از "استیوارت سیم" می‌باشد. كتاب مارکسیسم و زیبایی‌شناسی پس از تعریف مقوله هند و هنرشناسی، وارد بُعد فلسفی موضوع شده و رابطه هنر را با رئالیسم سوسیالیستی، مارکسیسم ساختارگرا و مارکسیسم ضدرئالیسم بررسی می‌کند. دانلود کتاب مارکسیسم و زیبایی‌شناسی را به دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های جامعه‌شناسی و فلسفه پیشنهاد می‌کنیم. دانلود کتاب‌های جایگزین: قفسه کتاب‌های جامعه‌شناسی

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان