دانلود کتاب “نامه الموت” | جوینی

نامه الموت كتابی به قلم عطاملك جوينی وزير بزرگ دربار ايلخانان كه به اهتمام "نجيب‌مايل‌هروی" و "اكبرعشيق‌كابلی" گردآوری و چاپ گشته است. نامه الموت كتابی است كه مستقيما به فرقه اسماعيليه پرداخته و كيفيت سقوط اسماعيليه به دست ايلخانان و بخصوص سقوط قلعه الموت پايتخت اسماعيليان را بيان می‌كند. اين كتاب دست اول‌ترين منبع برای مطالعه اسماعيليان به ويژه در زمان سقوط‌شان است. كتاب پس از يك مقدمه نسبتا طولاني كه به معرفی ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “تاریخ جهانگشای جوینی”

كتاب نایاب تاريخ جهانگشای جوينی اثر ارزشمند "عطاملک جوینی" كه در ۶۵۵ هجري نگارش يافته است. تاريخ جهانگشای جوينی علاوه بر اين كه يكي از بهترين تواريخ دست اول براي آشنايي با تاريخ ايران در زمان خوارزمشاهيان، اسماعيليان، مغولان و ايلخانان است، از نظر ادبي نيز بسيار فوق‌العاده و نمونه‌ای برجسته از نثر فنی پارسی در سدهٔ هفتم است. تاريخ جهانگشای جوينی بهترين منبع براي دانشجويان و پژوهشگراني است كه خواهان تحقيق در ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان