دانلود کتاب “یکصد سند تاریخی از دوران قاجاریه”

کتاب ارزشمند و نایاب “یکصد سند تاریخی از دوران قاجاریه” اثری به تحقیق و تالیف ابراهیم صفائی می‌باشد.

طبیعتا برای بازسازی تاریخ هر دوره‌ای، نیازمند اسناد تاریخی بازمانده از آن دوره خاص هستیم. این اسناد در گذشته‌های دور شامل سکه‌ها و کتیبه‌ها و خشت‌نبشته‌ها و… و در دوران جدیدتر شامل نامه‌ها و احکام اداری و دستورات سیاسی و… هستند.

کتاب حاضر نیز از همین دسته است. مولف کوشیده است تا با یافتن اسناد دست‌اول از دوران قاجار، تاریخ آن دوره را به شیوه علمی بازسازی نمیاد. در این کتاب یکصد سند تاریخی از دوره فتحعلی‌شاه تا دوره ناصرالدین‌شاه گردآوری شده است. این مجموعه همچون گنجینه‌ای گران‌بها از اسناد تاریخی برای محققان و پژوهشگران تاریخ معاصر ایران می‌باشد.

دانلود کتاب یکصد سند تاریخی از دوران قاجاریه را به پژوهشگران و دانشجویان تاریخ معاصر و علاقمندان و دوست‌داران اسناد تاریخی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب ” یکصد سند تاریخی از دوران قاجاریه “


Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان