دانلود رمان “سکه‌سازان” | آندره ژید

کتاب نایابسکه‌سازان” شاهکار آندره ژید می‌باشد. این کتاب در سال ۱۳۴۷ به کوشش دکتر حسن هنرمندی ترجمه و منتشر گردید.

برشی از کتاب

… در قطار تندرو پاریس، ادوارد مشغول خواندن کتابی است که از ایستگاه قبلی خریده بود. این کتاب، اخیرا سر و صدای زیادی بر پار کرده بود و همه‌جا از آن صحبت می‌کردند.

او در اصل کتاب را از کتابخانه ایستگاه به عاریه گرفته بود. اما بعد وسوسه شد تا آن را پس ندهد! در تمام این مدت هر روزنامه‌ای را که ادوارد خریده و به آن نظری می‌افکند، نقدی نیز در گوشه‌ای از آن‌ها بر این کتاب نوشته شده بود.

احتمالا این هیجان ادوارد از این خاطر بود که نویسنده کتاب فوق، رقیبش بود. درواقع هیچوقت کتاب‌های ادوارد مورد توجه جدی قرار نگرفته بود اما حالا کتاب رقیبش تمام کشور را به تکاپو انداخته بود. ..،

دانلود کتاب PDF سکه‌سازان

دانلود رمان سکه‌سازان را به همه دوست‌داران رمان‌های کلاسیک و همچنین به همه کاربران فرهیخته و ارزشمند کافه کتاب پیشنهاد می‌کنیم.

کتابی که همینک آماده دانلود شما می‌باشد، توسط کاربران در کافه کتاب بارگزاری شده است. این کتاب نسخه‌ای بسیار نفیس و نایاب، اسکن‌شده از روی چاپ سوم این اثر جذاب (چاپ سال ۱۳۴۹ خورشیدی) می‌باشد.

دانلود رمان “سکه‌سازان” | آندره ژید


Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان