دانلود کتاب ”خسی در میقات” | جلال آل احمد

کتاب نایاب خسی در میقات” شاهکار قلم‌زنی جلال آل‌احمد نویسنده بزرگ ایرانی می‌باشد.

کتاب خسی در میقات شرح سفر جلال آل‌احمد در سال ۱۳۴۳ خورشیدی و انجام فریضه حج واجب است. خسی در میقات درواقع سفرنامه جلال در این سفر است. اما از چند جهت بسیار فوق‌العاده است. نخست آن‌که جلال با دقتی موشکافانه به بررسی آداب و رسوم و فرهنگ ملل مسلمان در این سفر می‌پردازد. همچنین تاریخ سیاسی وقت را و ماجراهای جمال عبدل‌ناصر و تفکرات پان‌عربی او را از دهان زوار ملل گوناگون بررسی می‌کند. همچنین خسی در میقات شاهکار ادبی نیز می‌باشد و قدرت قلم جلال آل‌احمد را به رخ می‌کشد. این کتاب از زوایای دیگر نیز همچون بررسی‌های جغرافیایی منطقه بسیار قابل بحث است.

دانلود کتاب خسی در میقات را به همه دوست‌داران آثار جلال آل‌احمد و ادبیات یشنهاد می‌کنیم. این نسخه از کتاب خسی در میقات که توسط کاربران ارسال شده است، نسخه‌ای قدیمی، چاپ دهه ۱۳۵۰ خورشیدی می‌باشد.

خسی در میقات


کافه‌کتاب دچار مشکلات مالی شده است. لطفا برای بقای سایت، ما را یاری دهید:

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان

 هزاران کتاب نایاب در گوشی شما