دانلود کتاب “غزنویان متاخر” (غزنویان افغانستان و هند)

کتاب نایاب “غزنویان متاخر” به قلم “کلیفرد ادموند بوس‌ورث” نویسنده و ترجمه روان “عبدالوهاب فنایی” می‌باشد.

کتاب غزنویان متاخر درمورد عروج و اضمحلال شاخه فرعی سلسله غزنویان در شمال هند و افغانستان می‌باشد. این شاخه از سال ۱۰۴۰ تا ۱۱۸۶میلادی به مدت یک و نیم قرن حکم‌رانی کردند. کتاب از آخرین روزهای زندگی سلطان مسعود غزنوی آغاز شده و به ویژه مناسبات و زد و خوردهای میان محمد و مودود غزنوی را بررسی می‌کند. برخی از پادشاهان این سلسله همچون فرخ‌زاد و ابراهیم و مسعود سوم و بهرامشاه و خسروشاه، عامل ترویج فرهنگ ایرانی در هند بودند.

دانلود کتاب غزنویان متاخر را به تمامی دوست‌داران تاریخ ایران بعد از اسلام پیشنهاد می‌کنیم. این کتاب نسخه‌ای قدیمی، چاپ سال ۱۳۶۷ خورشیدی در کابل افغانستان می‌باشد.

دانلود کتاب ” غزنویان متاخر (غزنویان افغانستان و هند) “

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان