دانلود کتاب “هفت اورنگ” | جامی

کتاب نفیس و کهنسال هفت اورنگ شاهکار عبدالرحمان جامی شاعر بزرگ ایرانی و پارسی‌گوی قرن نهم هجری می‌باشد.

هفت اورنگ شامل هفت چکامه (منظومه) است که همه در قالب مثنوی سروده شده‌اند. از این هفت چکامه، سه چکامه «لیلی و مجنون»، «یوسف و زلیخا» و «سلامان و آبسال» در سبک و سیاق عاشقانه تمثیلی، سه چکامه «سلسله الذهب»، «سبحه الابرار» و «تحفه الاحرار» در سبک پندنامه، و چکامه «اسکندرنامه» (با نام دیگر «خردنامه اسکندری») نیز در سبک حماسی سروده شده است. به طور دقیق‌تر، کیفیت هر یک از هفت منظومه هفت اورنگ چنین است:

اورنگ یکم: سلسله الذهب در مسایل دینی و اخلاقی همراه با داستان‌های گوناگون.
اورنگ دوم: سلامان و ابسال روایتی از داستانی عاشقانه و عرفانی از منابع یونانی.
اورنگ سوم: تحفه الاحرار یک مثنوی عرفانی که به نام خواجه ناصرالدین نقشبندی سروده شده است.
اورنگ چهارم: سبحه الابرار در تصوف و مسایل اخلاقی همراه با تمثیلات.
اورنگ پنجم: یوسف و زلیخا بهترین مثنوی جامی.
اورنگ ششم: لیلی و مجنون داستان مشهور عشق لیلا و قیص.
اورنگ هفتم: خردنامه اسکندری در حکمت و فلسفه با دیدی حماسی.

دانلود کتاب هفت اورنگ را به عاشقان ادبیات شیرین پارسی و به همه کاربران فرهیخته و ارجمند کافه کتاب، پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب ” هفت اورنگ ” | جامی

Haft Aurang consists of seven Chakamah (poems) which are all written in Masnavi format. Out of these seven chakamahs, three chakamahs are “Laili and Majnoon”, “Yousef and Zulikha” and “Salaman and Absal” in the allegorical romantic style, and three chakamahs are “Salsaleh al-Dhahab”, “Sabaha al-Abrar” and “Tafeh al-Ahrar” in the style of pandnameh. , and Chekame “Iskandarnameh” (with another name “Khordnameh Eskandari”) is also written in an epic style.

The exquisite and ancient book Haft Aurang is the masterpiece of Abdul Rahman Jami, a great Iranian poet and Persian speaker of the 9th century. We recommend downloading the Haft Aurang book to lovers of sweet Persian literature and to all educated and respected users of the book cafe.


  1. سمیه:

    کتاب جامی بهترین کتاب در زبان فارسی میباشد

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان