دانلود کتاب “من یک موز بودم”

کتاب “من یک موز بودم” داستان کوتاه جذابی به قلم محمدامین زینلی می‌باشد.

این کتاب یک دوستان کوتاه است که اخیرا تحریر یافته و در وین اتریش منتشر شده است. در گوشه‌ای از این کتاب می‌خوانیم:

«تعداد که زیاد شد، یک اشرفی تبدیل به یک سنگ بی‌بها می‌شود. که در دنیا، فقط نصیب او لگد خوردن از یک کودک دل‌اک است و تمام دنیای او این است که این کودک ساده، روزی دوباره برگردد و به او دوباره لگد بزند. یا در بهترین دید، تبدیل به نمای یک کاخی از کاخ‌های پرسپولیس شود که برای دیدن نقش‌هایی که بر روی آن تراشیده‌اند از سراسر دنیا بیایند و خرج کنند و وقت بگذارند و حیرت‌زده به آن بنگرند. آیا تعداد بشر‌ها هم که زیاد می‌شود از اشرفی تبدیل به بی‌شرفی خواهد شد؟ بستگی به خودشان داشت‌. یک سنگ، سنگ است ولی یک آدم میتواند انسان باشد!»

دانلود کتاب من یک موز بودم را به علاقمندان و دوست‌داران داستان‌های کوتاه پیشنهاد می‌کنیم. 

دانلود کتاب “من یک موز بودم”


کافه‌کتاب دچار مشکلات مالی شده است. لطفا برای بقای سایت، ما را یاری دهید:

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان

 هزاران کتاب نایاب در گوشی شما