دانلود کتاب “فاوست” | تورگنیف

کتاب نایاب “فاوست” شاهکار ایوان سرگیویچ تورگنیف می‌باشد. این کتاب توسط آقایان شاپور رزم‌آرا و فریدون بدره‌ای در دهه پنجاه خورشیدی به فارسی ترجمه و منتشر شده است.

ایوان سرگیویچ تورگنیف از بزرگ‌ترین نویسندگان روسیه در قرن نوزدهم میلادی می‌باشد. او را از بزرگ‌ترین داستان‌نویسن سبک رئالیسم قلمداد می‌نمایند.

فاوست افسانه مردی است که در طلب قدرت بیشتر روح خویش را به شیطان می‌فروشد. این افسانه از قرون وسطی در بین مردم مشهور بود و افزون‌بر تورگنیف، کریستوفر مارلو و  گوته نیز در کتاب‌هایی به همین نام آن را تحریر کرده‌اند.

دانلود کتاب فاوست را به دوست‌داران و علاقمندان به کتاب‌های ادبیات کلاسیک پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب “فاوست” | تورگنیف

پیشنهاد کافه‌کتاب:
دانلود کتاب فاوست از گوته


  1. نداتشرعی:

    عالی بود این کتاب

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان