دانلود کتاب “سیر الملوک” (سیاست نامه) | خواجه نظام الملک

دانلود کتاب ” سیر الملوک (سیاست نامه) ” | خواجه نظام الملک

کتاب نایاب سِیَر الملوک (سیاست‌نامه) ” اثر جاودانه‌ای از خواجه نظام‌الملک طوسی دانای بزرگ ایرانی و وزیر بزرگ دولت سلجوقیان می‌باشد.

سیرالملوک (سیاست‌نامه) به زبان فارسی مکتوب گردیده است و اثری است اخلاقی در شرح‌حال خصلت‌های نیکو و بزرگ‌منشانه شاهان و وزرا و علمای پیشین که به ترویج اخلاقیات و فتوت و جوانمردی و کشورداری و سیاست و دین‌داری می‌پردازد.

خواجه‌نظام‌الملک وزیر ملکشاه سلجوقی است که در این کتاب خط مشیی اخلاقی و اندرزگونه‌ را ترسیم کرده تا با کمک پند و نصایح و حکایات و تاریخ، در کشورداری سلجوقیان مسیری جوانمردگونه و اخلاق‌مآبانه را مشخص نماید. بنابراین کتاب پیش و روی شما، شامل آیین کشورداری و پادشاهی و اخلاقیات و ادب ایرانی است که از پادشاهان گذشته به یادگار مانده بود. نگارش این کتاب نیز به دستور ملکشاه سلجوقی وصورت پذیرفته است.

کتاب بی‌بدیل سیرالملوک (سیاست‌نامه) می‌تواند دنباله‌ی سنت نیکوی اندرزنامه‌نویسی ایران باستان باشد. این کتاب افزون بر موارد فوق، از لحاظ ادبی و آشنایی با زبان نگارشی سده شش هجری بسیار ارزشمند بوده و حائز اهمیت است.

دانلود کتاب سیر الملوک (سیاست‌نامه) را به دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ ایران اسلامی و ادبیات و به تمامی پژوهشگران و دانشجویان شاخه‌های گوناگون رشته تاریخ، توصیه می‌کنیم. این کتاب چاپ سال ۱۳۴۷ خورشیدی است.

دانلود کتاب “سیر الملوک” (سیاست نامه) | خواجه نظام الملک

مطالعه آنلاین دیوان حافظ

مطالعه آنلاین گلستان و بوستان سعدی

مطالعه آنلاین شاهنامه فردوسی

مطالعه آنلاین مثنوی معنوی و فیه ما فیه

مطالعه آنلاین دیوان اشعار عطار

مطالعه آنلاین رباعیات خیام

مطالعه آنلاین دوبیتی‌های باباطاهر

مطالعه آنلاین دیوان رودکی

مطالعه آنلاین دیوان سنایی

مطالعه آنلاین بهارستان جامی

  1. نسرین محبی:

    اکثر کتاب های تاریخی را میتوانم این اینجا پیدا کنم و این برای من که تشنه مطالعه هستم، موهبت بزرگی است.

  2. احمد فرید:

    ۱۵ دقیقه کتاب خواندن ذهن را روشن میکند

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان