دانلود کتاب “دریای مازندران”

کتاب نایاب دریای مازندران” اثری از “مهندس احمد بریمانی” می‌باشد.

این کتاب اثری مهم در زمینه بازشناسی و بازنگری در تاریخ و جغرافیای تاریخی دریای کاسپین/مازندران می‌باشد. قوم خزر، جغرافیای طبیعی و سیاسی/اقتصادی دریای کاسپین در ادوار مختلف، خلیج‌ها و شبه‌جزایر و بنادر دریای مازندران، شهرهای مهم و استراتژیک پیرامون آن، بادها و تاثیرات آن بر دریا، ماهی‌ها و دیگر جانوران دریای مازندران، نباتات و گیاهان منطقه، رده‌بندی جانوران آن، قدمت این جانوران و… از مهمترین مباحث مطروحه در این کتاب است.

The Book of the Sea of Mazandaran is an important work in the field of recognition and revision in the historical history and geography of the Mazandaran Sea. Caspian people, Natural and Political/Economic Geography of the Mazandaran Sea in various divisions, blessings and quasi -bait and ports of the Mazandaran Sea, important and strategic cities around it, winds and its effects on sea, fish and other animals in Mazandaran Sea, plants and plants, plants and plants It is one of the most important topics discussed in this book..

دانلود کتاب دریای مازندران را به علاقمندان به جغرافیا و زیست‌بوم‌شناسی توصیه می‌کنیم. این کتاب نسخه‌ای نفیس و نایاب، چاپ سال ۱۳۵۲ خورشیدی می‌باشد.

دانلود کتاب ” دریای مازندران “


کافه‌کتاب دچار مشکلات مالی شده است. لطفا برای بقای سایت، ما را یاری دهید:

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان

 هزاران کتاب نایاب در گوشی شما