دانلود کتاب صوتی “تاریخ مغول در ایران”

کتاب نایاب تاریخ مغول در ایران” اثری پژوهشی به قلم بهمن انصاری می‌باشد.

کتاب حاضر بررسی مبسوطی از فرهنگ و سیاست و حکومت در دوره ابلخانی است. کتاب با بررسی تاریخ سیاسی مغولان با آغاز کشورگشایی‌های چنگیزخان آغاز می‌شود. در ادامه به ورود هلاگوخان به ایران، براندازی عباسیان و اسماعیلیان و پایه‌ریزی سلطنت ایلخانی اشاره شده است. در این‌جا حکومت‌های محلی و کنش آن‌ها با مغولان نیز مورد بررسی قرار گرفته و سپس به وضعیت مذهبی و اوضاع سیاسی دربار مغولان پرداخته می‌شود. دستگاه دیوان‌سالاری مغولان مبتنی بر وزرای با درایت ایرانی، همچنین وضع مالیات، ارتش، مناصب اداری، صنعت، پست، کشاورزی و… نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

دانلود کتاب صوتی تاریخ مغول در ایران را به دانشجویان، دانش‌پژوهان و پژوهشگران تاریخ ایران پس از اسلام به شدت توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب ” تاریخ مغول در ایران “


  1. حسین رستمی:

    مرسی از بابت زحماتتون
    متشکریم

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان