دانلود کتاب “دارالمجانین” | جمالزاده

کتاب نایاب دارالمجانین” رمانی از محمدعلی جمالزاده می‌باشد.

کتاب دارالمجانین را جمالزاده در تحقیر بوف‌کور از صادق هدایت نوشت. دارالمجانین در سال ۱۳۱۹ نوشته و طبع گشت. شخصیت اصلی این داستان هدایتعلی‌خان نام دارد که اشاره مستقیم به صادق هدایت است. جمالزاده که در آن زمان نویسنده‌ای پخته بود، قلم تا زه و جدید هدایت را نپسندید و این کتاب را در تحقیر آن نوشت.

دانلود کتاب دارالمجانین را به طرفداران رمان و داستان توصیه می‌کنیم. این کتاب توسط کاربران ارسال شده و آن‌گونه که در متن کتاب آمده است، توسط «پایگاه زون» تایپ و پی‌دی‌اف شده است.

دانلود کتاب ” دارالمجانین ” | جمالزاده


  1. خسرو رشیدی:

    اگر تعداد کتابهای صوتی افزایش یابد با توجه به وقت تلف شده مردم در ایاب و ذهاب میتواند کمک موثری در کتابخوانی باشد

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان