دانلود کتاب “برهان قاطع” (مجموعه کامل)

کتاب نایاب “برهان قاطع” تالیف “محمدحسین ابن خلف تبریزی” در قرن یازده هجری می‌باشد.

کتاب برهان قاطع یک واژه‌نامه زبان فارسی است که در سال ۱۰۳۰ هجری نگارش یافته است برهان قاطع شامل هزاران لغت و اصطلاح و کنایه و استعاره فارسی است. این کتاب از مهمترین فرهنگ واژگان پارسی می‌باشد. نسخه فوق، شامل تمام جلد‌های برهان قاطع می‌باشد که می‌توانید یکجا دریافت کنید.

The book Burhan Ghatt is a dictionary of Persian language, which was written in 1030 AH. Burhan Ghatt contains thousands of Persian words, terms, allusions and metaphors. This book is one of the most important Persian vocabulary. The above version includes all the volumes of conclusive evidence that you can download at once.
کتاب برهان غاط هو قاموس للغه الفارسیه کتب عام ۱۰۳۰ هـ. یحتوی برهان غاط على آلاف الکلمات والمصطلحات والتلمیحات والاستعارات الفارسیه. یعتبر هذا الکتاب من أهم المفردات الفارسیه. یتضمن الإصدار أعلاه جمیع مجلدات الأدله القاطعه التی یمکنک تنزیلها مره واحده.

دانلود کتاب برهان قاطع (مجموعه کامل) را به پژوهشگران و دانشجویان رشته ادبیات فارسی و همچنین به کلیه فارسی‌زبانان و بازدیدکنندگان گرامی کافه کتاب توصیه می‌کنیم.

این کتاب، نسخه‌ کامل و بدون حذفیات کتاب نایاب و قدیمی برهان قاطع در پنج جلد می‌باشد که در سال ۱۳۴۲ خورشیدی چاپ و منتشر شده است.

دانلود کتاب “برهان قاطع” (مجموعه کامل)

  1. علي:

    از همکارىتان با دانشجویان متشکریم

  2. دلارام:

    از آشنای با نامگوی کتابهایتان توجهم به سایت افزود.

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان