دانلود کتاب “تولدی دیگر، ایران کهن در هزاره‌ای نو”

کتاب نایاب تولدی دیگر، ایران کهن در هزاره‌ای نو” کتابی از شجاءالدین شفاء می‌باشد.

کتاب تولدی دیگر، ایران کهن در هزاره‌ای نو با جمله‌ای از نیچه آغاز می‌شود:

«برای این‌که بت‌پرست نباشی، کافی نیست که بت‌ها را شکسته باشی،‌ بلکه باید خوی بت‌پرستی را نیز ترک گفته باشی.»

نویسنده در این کتاب کوشیده است تا با کمک علم تاریخ رهنمودی برای فردای ایران مشخص کرده و پیشرفتی همانند دوران باستان را برای ایران آرزو می‌کند. این کتاب از بخش‌های متنوعی تشکیل شده که مهمترین آن‌ها، بخش‌هایی از تاریخ ایران باستان و همین‌طور عقاید ایرانیان زرتشتی مبنی بر اسطوره آفرینش و اعتقاد به بهشت و جهنم و باورهای ایرانیان قدیم و‌… می‌باشد.

دانلود کتاب تولدی دیگر، ایران کهن در هزاره‌ای نو نوشته شجاءالدین شفاء را به طرفداران تاریخ و مخاطبان فرهیخته کافه کتابی توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب ” تولدی دیگر، ایران کهن در هزاره‌ای نو “


  1. نیما:

    فقط خدا.

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان