دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی تمام دروس پایه نهم

دانلود " نمونه سوالات تستی و تشریحی" مربوط به تمام دروس پایه نهم. شامل چهار دوره جزوه و نمونه سوال، یکجا در یک پکیج ویژه. [kaffeketab_members][/kaffeketab_members]

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود “جزوه، نمونه سوال و کتابهای کمک آموزشی علوم اجتماعی – پایه نهم”

دانلود "جزوه، نمونه سوالات و کتاب‌های آموزشی و کمک‌درسی علوم اجتماعی" پایه نهم. شامل نوزده دوره جزوه و نمونه سوال یکجا در یک پکیج. [kaffeketab_members][/kaffeketab_members]

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود “جزوه، نمونه سوال و کتابهای کمک آموزشی زبان انگلیسی – پایه نهم”

دانلود "جزوه، نمونه سوالات و کتاب‌های آموزشی و کمک‌درسی زبان انگلیسی" پایه نهم. شامل پانزده دوره جزوه و نمونه سوالات تستی و تشریحی و معنی لغات و... [kaffeketab_members][/kaffeketab_members]

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود “جزوه، نمونه سوال و کتابهای کمک آموزشی ریاضی – پایه نهم”

دانلود "جزوه، نمونه سوالات و کتاب‌های آموزشی و کمک‌درسی ریاضی" پایه نهم. شامل هیجده دوره جزوه و نمونه سوالات تستی و تشریحی یکجا در یک پکیج ویژه. [kaffeketab_members][/kaffeketab_members]

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود “نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی – پایه نهم”

دانلود "نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی" پایه نهم. شامل ده دوره نمونه سوال. [kaffeketab_members][/kaffeketab_members]

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود “نمونه سوالات درس پیام های آسمان – پایه نهم”

دانلود "نمونه سوالات درس پیامهای آسمان" پایه نهم. شامل یازده دوره نمونه سوال. [kaffeketab_members][/kaffeketab_members]

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود “جزوه، نمونه سوال و کتابهای کمک آموزشی مطالعات اجتماعی – پایه نهم”

دانلود "جزوه، نمونه سوالات و کتاب‌های آموزشی و کمک‌درسی مطالعات اجتماعی" پایه نهم. شامل یازده دوره جزوه و نمونه سوال یکجا. این پکیج شامل تمام زیرمجموعه‌های مطالعات اجتماعی از جمله درس تاریخ می‌باشد. [kaffeketab_members][/kaffeketab_members]

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود “جزوه، نمونه سوال و کتابهای کمک آموزشی فارسی – پایه نهم”

دانلود "جزوه، نمونه سوالات و کتاب‌های آموزشی و کمک‌درسی فارسی" پایه نهم. شامل سیزده دوره جزوه و نمونه سوال یکجا. دروس ادبیات فارسی، زبان فارسی، املاء و دیکته، انشاء و نگارش. [kaffeketab_members][/kaffeketab_members]

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان