کافه کتاب | دانلود کتاب | کتاب‌های نایاب | کتابخانه مجازی

 

جزوه‌ها، نمونه سوالات و کتابهای کمک آموزشی “رشته ریاضی و فیزیک” پایه دهم

جزوه‌ها، نمونه سوالات و کتابهای کمک آموزشی "رشته ریاضی و فیزیک" پایه دهم دانلود جزوه‌ها، نمونه سوالات و کتاب‌های آموزشی و کمک‌درسی رشته ریاضی و فیزیک دهم. بیش از 100 فایل، شامل نمونه‌سوالات، جزوات و کتاب‌های تمام دروس، یکجا در یک پکیج. این مجموعه یکی از کامل‌ترین مجموعه‌های رشته ریاضی و فیزیک پایه دهم می‌باشد که به صورت اختصاصی از کافه کتاب منتشر می‌شود. مجموعه‌ی حاضر شامل فایل‌های آموزشی و نمونه‌سوالات دروس زیر ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

جزوه‌ها، نمونه سوالات و کتابهای کمک آموزشی “رشته علوم تجربی” پایه دهم

جزوه‌ها، نمونه سوالات و کتابهای کمک آموزشی "رشته علوم تجربی" پایه دهم دانلود جزوه‌ها، نمونه سوالات و کتاب‌های آموزشی و کمک‌درسی رشته علوم تجربی دهم. بیش از 100 فایل، شامل نمونه‌سوالات، جزوات و کتاب‌های تمام دروس، یکجا در یک پکیج. این مجموعه یکی از کامل‌ترین مجموعه‌های رشته علوم تجربی پایه دهم می‌باشد که به صورت اختصاصی از کافه کتاب منتشر می‌شود. مجموعه‌ی حاضر شامل فایل‌های آموزشی و نمونه‌سوالات دروس زیر می‌باشد: شیمی، ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

جزوه‌ها، نمونه سوالات و کتابهای کمک آموزشی “رشته ادبیات و علوم انسانی” پایه دهم

جزوه‌ها، نمونه سوالات و کتابهای کمک آموزشی "رشته ادبیات و علوم انسانی" پایه دهم دانلود جزوه‌ها، نمونه سوالات و کتاب‌های آموزشی و کمک‌درسی رشته ادبیات و علوم انسانی دهم. بیش از 120 فایل، شامل نمونه‌سوالات، جزوات و کتاب‌های تمام دروس، یکجا در یک پکیج. این مجموعه یکی از کامل‌ترین مجموعه‌های رشته ادبیات و علوم انسانی پایه دهم می‌باشد که به صورت اختصاصی از کافه کتاب منتشر می‌شود. مجموعه‌ی حاضر شامل فایل‌های آموزشی ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

جزوه‌ها، نمونه سوالات و کتابهای کمک آموزشی “رشته معارف و علوم اسلامی” پایه دهم

جزوه‌ها، نمونه سوالات و کتابهای کمک آموزشی "رشته معارف و علوم اسلامی" پایه دهم دانلود جزوه‌ها، نمونه سوالات و کتاب‌های آموزشی و کمک‌درسی رشته معارف و علوم اسلامی پایه دهم. بیش از 80 فایل، شامل نمونه‌سوالات، جزوات و کتاب‌های تمام دروس، یکجا در یک پکیج. این مجموعه یکی از کامل‌ترین مجموعه‌های رشته معارف و علوم اسلامی پایه دهم می‌باشد که به صورت اختصاصی از کافه کتاب منتشر می‌شود. مجموعه‌ی حاضر شامل فایل‌های آموزشی ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان