دانلود کتاب “رباعیات پهلوان محمود (پوریای ولی)”

کتاب نایاب "رباعیات پهلوان محمود پوریای ولی" یک کتاب نایاب دو زبانه می‌باشد که حدود یک‌قرن پیش در شوروی منتشر شده است. این کتاب به دو زبان پارسی و تاجیکی (سیریلیک) می‌باشد. پوریای ولی وهلوان محمود خوارزمی مشهور به پوریای ولی، از نامدارترین و پهلوان‌ترین پهلوانان تاریخ ایران زمین است. وی اهل خوارزم بود و در شمار زورمندترین پهلوانان ورزش‌ زورخانه‌ای و کشتی، قلمداد می‌شد. پوریای ولی چنان در کشتی مهارت داشت ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “زندگی، روزگار و اندیشه پوریای ولی”

كتاب نایاب "زندگی، روزگار و اندیشه پوریای ولی" اثری به تحقیق و مطالعه حمید حمید می‌باشد. کتاب زندگی، روزگار و اندیشه پوریای ولی؛ اثری پژوهشی من باب زندگی‌نامه‌ی پهلوان محمود خوارزمی ملقب به پوریای ولی می‌باشد. این کتاب، نه یک کتاب داستانی، که اثری تاریخی است و مولف کوشیده است تا با رخنه به اعناق متون و منابع تاریخی، تاریخ زندگی پهلوان پوریای ولی را استخراج کرده و مکتوب نماید. این ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان