دانلود کتاب “نهضت میرزا کوچک‌خان جنگلی”

كتاب "نهضت میرزا کوچک‌خان جنگلی" با محوریت هضت میرزا کوچک خان جنگلی و اولین جمهوری شورایی در ایران، پژوهشی ارزشمند از حسن تهرانی افشاری می‌باشد. این کتاب چاپ سال 1347 خورشیدی است. [kaffeketab_members][/kaffeketab_members]

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “بلشویک‌ها و نهضت جنگل”

كتاب "بلشویک‌ها و نهضت جنگل" یک پژوهش تاریخی بسیار مهم و ارزنده از مویسی پرسیتس می‌باشد. کتاب بلشویک‌ها و نهضت جنگل سندی مهم و پژوهشی ارزشمند از وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه، سقوط تزارها و متعاقب آن‌، اثری است که این انقلاب بر مناطق اطراف و کشورهای همسایه روسیه؛ به ویژه ایران، داشته است. در ایران از جمله مناطقی که تحت تاثیر بلشویک‌ها، با حکومت مرکزی به مبارزه پرداخت، جنبش ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “میرزا کوچک‌خان”

كتاب نایاب "میرزا کوچک خان" اثری اثر حسن تهرانی افشاری می‌باشد. كتاب میرزا کوچک‌خان به تاریخ جنبش و نهضت جنگل در گیلان به ریاست میرزا کوچک‌خان جنگلی می‌پردازد.  دانلود کتاب میرزا کوچک‌خان را به پژوهشگران و دانشجویان رشته تاریخ توصیه می‌کنیم. این کتاب نسخه‌ای نایاب، چاپ سال 1347 خورشیدی می‌باشد. [kaffeketab_members][/kaffeketab_members]

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود مقاله “تاریخچه نهضت جنگل”

تاریخچه نهضت جنگل مقاله‌ای در جهت بررسی نهضت جنگل و میرزا کوچک‌خان جنگلی می‌باشد.

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود مقاله “تاریخچه نهضت جنگل”

تاریخچه نهضت جنگل عنوان مقاله‌ای کوتاه درمورد قیام میرزا کوچک‌ خان‌ جنگلی می‌باشد.

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود مقاله “بن‌بست سرنوشت” (پیرامون میرزا کوچک خان جنگلی)

مقاله "بن‌بست سرنوشت" مقاله‌ای در پيرامون ميرزا كوچك‌خان جنگلی و نهضت جنگل می‌باشد. بن‌بست سرنوشت در اصل يك مقاله پژوهشی پيرامون وقايع گيلان در سال‌های منتهی به انقراض قاجارها و اوايل سلطنت رضاشاه است. نويسنده كوشيده است تا اثبات كند كه ميرزا كوچك‌خان جنگلی يك انقلابی وطن‌پرست بوده و انگ تجزيه طلبی بر او وارد نيست. باری به هر جهت وجود و حضور افرادی با تفكر تجزيه طلبی در پيرامون او ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

اوضاع ایران در هنگام ظهور رضاخان

در واپسين روزهای حكومت قاجارها، اوضاع ايران به شدت نابسامان و ازهم‌گسيخته بود. فروپاشی ايران شديدا انتظار می‌رفت و دول بيگانه و تجزيه‌طلبان داخلي از هر سو تيشه به ريشه تماميت ارضي ايران می‌زدند. به طور كلی در اين روزها: - "ﻣﯿﺮﺯﺍ ‌ﮐﻮﭼﮏ‌ﺧﺎﻥ‌جنگلی" ﺩﺭ ﺭﺷﺖ ﺑﺎ ياری "ﻟﻨﯿﻦ" ﻭ "ﺑﻠﺸﻮﯿﮏهای ﻣﺴﮑﻮ" سوداي راه‌اندازی ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺷﻮﺭﻭی ﮔﯿﻼﻥ را در سر داشت ﻭ ﺑﻨﺎﻡ رييسجمهور گيلان اقدام به چاپ ﺗﻤﺒﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩ. - ﺩﺭ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥِ ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان