کافه کتاب | دانلود کتاب | کتاب‌های نایاب | کتابخانه مجازی

 

دانلود کتاب “خرد و انقلاب” | مارکوزه

كتاب نایاب "خرد و انقلاب" اثر گرانسنگ و ارزشمند هربرت مارکوزه می‌باشد. کتاب خرد و انقلاب از مهمترین آثار فلسفی مارکوزه می‌باشد. او در این کتاب پس از بررسی بنیاند‌های فلسفی هگل، به بنیادهای نظریه دیالکتیکی جامعه و بنیادهای پوزیتیویسم پرداخته است. مطالعه کتاب خرد و انقلاب را به دانشجویان و پژوهشگران رشته فلسفه پیشنهاد می‌کنیم. دانلود کتاب‌های جایگزین: کتابخانه تخصصی فلسفه قفسه اختصاصی فلسفه اروپا

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “در باب اقتدار” | مارکوزه

كتاب نایاب "در باب اقتدار" رساله‌ای از "هربرت مارکوزه"  می‌باشد. كتاب در باب اقتدار اثری فلسفی در باب چیستی مفهوم اقتدار در فلسفه می‌باشد. مارکوزه در این کتاب به نقد دیدگاه‌های لوتر، کالون، کانت، هگل، مارکس و دیگر بزرگان فلسفه پرداخته است. مطالعه کتاب در باب اقتدار شاهکار مارکوزه را به دانشجویان و پژوهشگران و دوسن‌داران رشته‌های جامعه‌شناسی و فلسفه پیشنهاد می‌کنیم. دانلود کتاب‌های جایگزین: قفسه اختصاصی کتاب‌های جامعه‌شناسی قفسه اختصاصی کتاب‌های فلسفه

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “انسان تک‌ساحتی”

كتاب نایاب "انسان تک‌ساحتی" اثر گرانسنگ "هربرت مارکوزه" می‌باشد. از ویژگی‌های فلسفه معاصر غربیان، بازگشت به نوعی اندیشه و اعتقاد به اصالت بشری و مفهوم آن است. بنیادگذاران این تفکر بیشت فلاسفه سزمین آلمان هستند. مارکوزه در این کتاب به این اصل مهم و فراموش شده بشریت پرداخته است. دانلود کتاب انسان تک ساحتی را به پژوهشگران و دانشجویان فلسفه توصيه می‌كنيم. دانلود کتاب‌های جایگزین: دانلود کتاب خرد یا انقلاب دانلود ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان

 هزاران کتاب نایاب در گوشی شما