دانلود کتاب “ایوان مدائن” (تسدیس قصیده خاقانی)

کتاب نایاب "ایوان مدائن (تسدیس قصیده خاقانی)" اثری است به قلم چند تن از پژوهشگران صاحب‌نام همچون دکتر رضا توفبق و میرزا حسین‌خان دانش که در سال 1343 خورشیدی و در برلین منتشر گردید. مقدمه کتاب ایوان مدائن فلاسفه می‌گویند که کلید نیک‌بختی، شناختن نفس خویش است زیرا کسی که نفس خود را شناخت و شخصیت خود را کشف کرد یعنی اخلاق، حسیات و استعدادهای ذاتی فطری خود را تحقیق و اثبات نمود ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “مجموعه نامه‌های خاقانی شروانی”

کتاب "مجموعه نامه‌های افضل‌الدین بدیل بن علی نجار، خاقانی شروانی" به کوشش دکتر ضیاءالدین سجادی گردآوری و تصحیح شده و در سال 1346 خورشیدی منتشر گردیده است.  معرفی کتاب مجموعه نامه‌های خاقانی شروانی خاقانی شاعر بزرگ و زبردست ایرانی است. او در قرن ششم هجری قمری می‌زیست. از خاقانی افزون بر اشعار گرانسنگ و بی‌نظیر، آثار منثوری نیز باقی مانده است که بسیار ارزشمند هستند. نگارش نثر وی به اندازه‌ای دلچسب بود ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “آیینه عبرت” (شرح قصیده ایوان مدائن خاقانی)

کتاب نایاب "آیینه عبرت (شرح قصیده ایوان مدائن خاقانی)" که در سال 1348 خورشیدی منتشر شده است، اثری است از محمدجواد شریعت که درواقع پژوهشی ادبی می‌باشد.  معرفی کتاب آیینه عبرت کتاب حاضر شرحی است لغوی بر قصیده زیبا و میهنی خاقانی یعنی قصیده معروف «ایوان مدائن» که بدون توجه به شروح دیوان خاقانی نوشته شده است و غرض از انتشار این کتاب، آشنا کردن علاقمندان و دانشجویان با متون منظوم و ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “افضل‌الدین خاقانی شیروانی”

کتاب نایاب "افضل‌الدین خاقانی شیروانی" اثری از م. سلطانف می‌باشد که توسط ح. صدیق در سال 1354 خورشیدی به فارسی ترجمه و منتشر گردیده است. همچنین بنگرید به کتاب از ماست که بر ماست این کتاب گرانسنگ و ارزشمند، شرح زندگی‌نامه و حسب‌حال شاعر بزرگ ایرانی و پارسی‌سرای مشهور، خاقانی است. این کتاب یکی از پژوهش‌های ارزشمندی است که به خصوص برای دوست‌داران زبان پارسی، می‌تواند اثری مفید و سودمند باشد. این ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان