دانلود کتاب “زن در حقوق ساسانی”

کتاب نایاب "زن در حقوق ساسانی" پژوهشی ارزشمند از پروفسور کریستین بارتلومه ایران‌شناس مشهور می‌باشد که توسط دکتر ناصرالدین صاحب‌الزمانی در سال 1337 خورشیدی به فارسی ترجمه و منتشر شده است. معرفی کتاب زن در حقوق ساسانی این کتاب در ابتدا به صورت خطابه‌ای در سال 1924 میلادی توسط بارتلومه در جشن تاسیس فرهنگستان علوم هایدلبرگ در پیرامون نقش و حقوق زنان در ایران دوره ساسانی ایراد گردید. بارتلومه از بزرگ‌ترین مستشرقان تاریخ ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “واکاوی نقد ادبی فمنیستی در ادبیات زنان ایران”

کتاب نایاب "واکاوی نقد ادبی فمنیستی در ادبیات زنان ایران" شامل مجموعه مقالاتی ارزشمند از آزاده دواچی می‌باشد. این کتاب به بررسی موراد مهمی در جنبش فمنیستی در میان زنان ایران و مبارزات آن‌ها پرداخته است. مباحثی نظیر تاثیر جنبش زنان بر ادبیات، آسیب‌شناسی نقد ادبی فمنیستی در ایران، فمنیسم و رویکردهای آن در ادبیات مهاجرت، نادیده‌گرفتن خود در متون ادبی زنان، تجلی زن مدرن در موسیقی ایرانی با گام نهادن ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “انجمن‌های نیمه‌سری زنان در نهضت مشروطه”

کتاب نایاب "انجمن‌های نیمه‌سری زنان در نهضت مشروطه" اثری از ژانت آفاری با ترجمه خوب دکتر جواد یوسفیان می‌باشد. با وجودی‌که زنان ایرانی در طول تاریخ همواره بار سنگین زندگی خانوداگی و قبیله‌ای را به دوش کشیده و بیش از مردان در پویایی فرهنگی و اجتماعی جامعه کوشا بوده‌اند اما نقش‌شان همواره نادیده گرفته شده است. به ویژه در بخش سیاسی و تاریخ سیاسی زنان حتی تا امروز نیز به حق ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان