دانلود کتاب “یک چمن گل” | اقبال لاهوری

کتاب نایاب "یک چمن گل" اثری است دربردانرده‌ی مجموعه اشعار علامه اقبال لاهوری شاعر بزرگ پاکستانی که به اهتمام غلامحسین صالحی در سال 1339 خورشیدی گردآوری و منتشر شده است. همچنین بنگرید به دیگر کتب اقبال: گزیده اشعار فارسی اقبال احیای فکر دینی در اسلام نمونه‌ای از اشعار کتاب گشودم از رخ معنی نقابی به‌دست ذره دادم آفتابی نه‌پنداری که من بی‌باده مستم مثال شاعران افسانه بستم نه‌بینی خیر از آن مرد فرودست که بر من تهمت شعر ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “گزیده اشعار فارسی اقبال لاهوری”

کتاب نایاب "گزیده اشعار فارسی اقبال لاهوری" اثری است گردآوری شده از مجموع اشعار فارسی اقبال لاهوری که توسط ابوالقاسم پاینده گردآوری و طبع گردیده است. زبان پارسی، زبان شعر است. از قدیم‌الایام و از هزاران سال پیش، مردم ساکن در فلات ایران، با ادبیات و شعر خو گرفته و انس و الفتی داشتند. قدیمی‌ترین متون دینی و ملی ایرانی در دوران پیش از اسلام، به شکل سروده و چکامه بود. ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “احیای فکر دینی در اسلام”

كتاب نایاب "احیای فکر دینی در اسلام" از مهمترین آثار محمد اقبال لاهوری؛ دانشمند و شاعر مشهور پاکستانی، می‌باشد که ترجمه آن به وسیله احمد آرام انجام یافته است. مولف کتاب احیای فکر دینی در اسلام،‌ در فصل نخست به معرفت و تجربه دینی پرداخته است. محک فلسفی تجربیات تجلیات تجربه دینی و تصور خدا و معنای نیایش و عبادت، مضامین فصول بعدی را تشکیل می‌دهند. سپس فصول مهم کتاب آغاز ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان