دانلود کتاب “جاویدان خرد” (پندنامه هوشنگ)

كتاب نایاب "جاويدان خرد" يا "پندنامه هوشنگ" يكی از قديمی‌ترين و كهن‌ترين كتب ايرانی است. كتاب جاويدان خرد كه ساخته و پرداخته فرهنگ و تمدن ايرانی است، در دوره ساسانيان به پندنامه هوشنگ معروف بوده و چنين مي‌گفتند كه به دست هوشنگ پيشدادی از قديمی‌ترين پادشاهان اساطيری ايران نوشته شده است. در برخی از مذاهب دين زرتشتی كه هوشنگ را پیامبر دانسته‌اند، جاويدان خرد را كتاب مقدس او پنداشته‌اند. در مورد ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “تاریخ فلاسفه ایرانی”

كتاب نایاب "تاريخ فلاسفه ايرانی" پژوهشی ارزشمند و گرانسنگ از دكتر علی‌اصغر حلبی می‌باشد. كتاب تاريخ فلاسفه ايرانی به شرح زندگی و فعاليت‌های فيلسوفان ايرانی پرداخته است. ابوالعباس سرخسی،‌ ابوزيد بلخی، علی‌بن‌ربن‌طبری،‌ زكريای رازی، فارابی، عامری، ابن‌مسكويه، ابن‌سينا، ابوسهل مسيحی جرجانی،‌ ابوريحان بيرونی، بهمنيار آذربايجانی،‌ امام محمد غزالی، خيام نيشابوری، سهروردی، فخر رازی، خواجه نصيرالدين طوسی، اثيرالدين ابهری، عبدالحميد خسروشاهی، قطب‌الدين رازی، باباافضل كاشانی، شيخ بهایی، ميرفندرسكی، ميرداماد، عبدالرزاق لاهيجی، حاجی سبزواری ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “تجارب الامم و تعاقب الهمم”

كتاب نایاب تجارب الأمم اثر ابوعلی مسکویه (ابن مسکویه) می‌باشد كه رویدادهای سال‌های بین ۲۹۵-۳۶۹ ق. را دربر دارد. تجارب الأمم با نام كامل تجارب الأمم و تعاقب الهمم کتابی است تاریخی و از آن روی که مسکویه خود خزانه‌دار و وزیر خاندان بویه در باختر ایران بوده است، کتاب او به ويژه در جريان شرح رويدادهاي مربوط به آل‌بويه و ديگر حكومت‌های هم عصر آن ارزش ویژه‌ای دارد. جلد نخست كتاب نایاب ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان