کافه کتاب | دانلود کتاب | کتاب‌های نایاب | کتابخانه مجازی

 

دانلود کتاب “فلسفه تاریخ ابن‌خلدون”

کتاب نایاب "فلسفه تاریخ ابن‌خلدون" از ارزشمندترین و بهترین آثار پژوهشی است که تا به امروز تالیف یافته. این اثر به کوشش و قلم محسن مهدوی و مجید موسوی در سال 1358 خورشیدی به چاپ رسیده است. معرفی کتاب فلسفه تاریخ ابن‌خلدون اثرات طغیان اندیشه‌های فلسفی غرب بر ضد فلسفه نوین در هیچ رشته‌ای به اندازه تاریخ مشهود نیست. از نظر فلاسفه قدیم، دانش تاریخی، محال است. در نقطه مقابل این نظریه، ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

دانلود کتاب “تاریخ ابن خلدون” (العبر / متن کامل)

دانلود كتاب " العبر ؛ تاریخ ابن خلدون " (متن کامل) كتاب نایاب "العِبر" مشهور به "كتاب تاريخ ابن‌خلدون" و "مقدمه ابن خلدون"  تاليف "ابوزيد عبدالرحمن‌ بن‌ محمد بن خَلدون حَضرَمی"  تاريخ‌نگار تونسی قرن هشتم و اوايل قرن نهم هجری می‌باشد. كتاب العِبر در اصل با نام "العبر و دیوان المبتداء و الخبر فی ایام العرب و العجم و البربر" با سبكی بديع و نگرشی نوين توسط ابن‌خلدون به رشته تحرير درآمد. ابن‌خلدون ...

خواندن بیشتر و دانلود کتاب

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان

 هزاران کتاب نایاب در گوشی شما