دانلود کتاب “پیشگویی‌های زرتشت”

کتاب پیشگویی‌های زرتشت که در دو بخش برای شما آماده گردیده، اثری است ارزشمند از مجموعه کتاب‌های زرتشتی ساسانی با برگردان صادق هدایت از پهلوی به فارسی، که ارباب کیخسرو شاهرخ در کتاب خود با نام “زرتشت پیامبری که باید از نو شناخت” نیز استفاده شده است.

موضوع این نسک، پیشگویی‌های زرتشت و همیدون جاماسپ (جانشین او) می‌باشد. یورش عرب و رویدادهایی تا هزاران سال پس از آن، ظهور سوشیانت، منجی آخرزمان در روزگار تن‌پسین و در نهایت آماده شدن جهان برای فرشکرد (قیامت) در این کتاب پیشگویی شده‌اند.

کتاب نایاب پیشگویی‌های زرتشت از نسک‌های جاماسپ‌نامه و زند وَهومن یشت به دست توانای صادق هدایت گردآوری گشته است. دانلود این کتاب ارزشمند و قدیمی را به همه دوست‌داران آثار قدیمی ایرانی و آثار زرتشتی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب ” پیشگویی‌های زرتشت “


کافه‌کتاب دچار مشکلات مالی شده است. لطفا برای بقای سایت، ما را یاری دهید:

  1. مرضیه:

    کتاب سرچشمه ایست که ذهن انسان را به سمت آگاهی، رشد و تعالی سرعت میبخشد

  2. رضا:

    ازبذل محبت شما درایجادتسهیلات کتاب خوانی برای نسل های مخلف بویژه جوانان کشورسپاسگزارم

  3. الهام:

    از اینکه کتابهای خواندنی را به کتاب خوانهای بی کتاب میرسانید سپاسگزارم

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان

 هزاران کتاب نایاب در گوشی شما