دانلود مقاله “پدیدآورنده چیست؟” | میشل فوکو

مقاله ارزشمند “پدیدآورنده چیست؟” اثری از میشل فوکو می‌باشد.

پیشنهاد کافه‌کتاب: دانلود کتاب‌های میشل فوکو

میشل فوکو استاد تاریخ بود و در مهم‌ترین دانشگاه‌های فرانسه و اروپا تدریس می‌کرد. از وی کتاب‌ها و مقالات بسیاری پیرامون جامعه‌شناسی تاریخی باقی مانده است.

در این مقاله مهم، فوکو به مسئله خلق شدن و آقریده شدن آثار علمی و هنری پرداخته است. او مسئله پدیدآمدن را در قاموس یک مسئله فلسفی در ساختار جامعه‌شناسی نوین، بسط داده و در قلمرو هرمونوتیک آن را تفسیر کرده و تغلیم‌ می‌دهد.

دانلود مقاله پدیدآورنده چیست؟ را به پژوهشگران و دانشجویان جامعه‌شناسی و فلسفه پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود مقاله "پدیدآورنده چیست؟" | میشل فوکو


Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان