دانلود مقاله “ستیز میان مهریان و میتراییان”

ستیز میان مهریان و میتراییان” مقاله‌ای علمی‌پژوهشی از سیمین‌دخت گودرزی می‌باشد. 

ستیز میان مهریان و میتراییان

مهرپرستی آیینی است کهن که هم در ایران و هم در اروپا دارای ریشه‌ای عمیق و تاریخی است. مهر ایزد کهنسال ایرانی است که پیش از دین زرتشت مهم‌ترین خدای ایرانیان بود و پس از زرتشت نیز در کنار اهورامزدا قرار گرفت.

آیین‌های مهرپرستی همواره در ادوار گوناگون به شکل‌های مختلفی برگزار می‌شدند. این آیین‌ها درواقع گاه به عنوان یک دین و آیین مستقل و گاهی نیز تحت لوای ادیان دیگر مورد باور مردمان قرار داشتند.

مهرپرستی از ایران به اروپا رفت و آن‌جا با وجود آن‌که بن‌مایه‌های ایرانی خود را حفظ کرد اما با کیش‌ها و باورها یونانی و رومی نیز در آمیخت. اروپاییان به این دین، نام میتراییسم را دادند و قرن‌ها یکی از مهم‌ترین ادیان اروپا محسوب می‌شد.

مقاله فوق به بررسی دو آیین ایرانی مهرپستی و میتراییسم در ایران و اروپا پرداخته و وجه تشابه و تمایز هر یک با دیگری را مورد بررسی و نقد و استدلال قرار داده است.

مهریان


دانلود PDFها، مقالات و کتاب‌های مشابه:

مهر در مآخذ شرقی
بغ مهر
گردونه خورشید
آیین رازآمیز میترایی
آیین میترا
تاریخ ادیان و مذاهب ایرانی

دانلود PDF کتاب ستیز میان مهریان و میتراییان

دانلود مقاله PDF ستیز میان مهریان و میتراییان را به همه پژوهشگران ادیان و مذاهب، اسطوره شناسی و کلیه علاقمندان به مطالعه مقالات علمی‌پژوهشی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود مقاله “ستیز میان مهریان و میتراییان”

دانلود مقاله "ستیز میان مهریان و میتراییان"

شناسنامه کتاب

نام کتاب: ستیز میان مهریان و میتراییان
نویسنده: سیمین‌دخت گودرزی
زبان: پارسی
فرمت کتاب: PDF
حجم فایل کتاب: کمتر از ۱ مگابایت
تعداد صفخات: ۲۴ برگ الکترونیکی

Mithraism is an ancient religion that has deep and historical roots both in Iran and Europe. Mehr is an ancient Iranian god who was the most important god of Iranians before Zoroastrianism and after Zoroastrianism he was placed next to Ahura Mazda.

Mithraism was always held in different forms in different eras. This religion was believed by people sometimes as an independent religion and sometimes in combination with other religions.

Mithraism went from Iran to Europe and there, although it kept its Iranian roots, it also mixed with Greek and Roman religions and beliefs. This religion was considered one of the most important religions in Europe for centuries.

The above article has investigated the Iranian religion of Mithraism in Iran and Europe and has examined the similarities and differences of each with the other, and has criticized and reasoned..

  1. اشوان:

    بهترین دین همین دین مهرپرستی است.

  2. علی۶۶:

    کتاب برای سلامتی فکری روحی و جسمی لازمست. کتاب بهترین راهنمای زندگیست و از شما تشکر می‌کنم که این موقعیت را فراهم کردید تا ما کتاب بخوانیم.

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان