دانلود کتاب “مجموعه نقاشی‌ها و کارت‌پستال‌های صادق هدایت”

کتاب نایابمجموعه نقاشی‌ها و کارت‌پستال‌های صادق هدایت” از دو بخش تشکیل شده است:

– در بخش نخست، ده نقاشی منحصر بفرد از صادق هدایت را مشاهده خواهید کرد. نقاشی چهره تولستوی، اهورامزدا، آهوی کوهی، دخترک کوزه‌به‌دوش، رودخانه و… از مهمترین و جالب‌ترین نقاشی‌هایی است که صادق خان هدایت کشیده و هنر خود را به منصه ظهور قرار داده است.

– در بخش دوم نیز شانزده کارت‌پستال به همراه نامه‌هایی که هدایت برای خانواده و یا دوستانش ارسال کرده، گردآوری گردیده و در معرض دید مخاطب قرار داده شده است.

کتاب حاضر را به شدت به دوست‌داران صادق هدایت توصیه می‌نماییم.

دانلود کتاب ” مجموعه نقاشی‌ها و کارت‌پستال‌های صادق هدایت “

The rare book “Collection of Sadegh Hedayat’s Paintings and Postcards” consists of two parts:

– In the first part, you will see ten unique paintings by Sadegh Hedayat. The painting of Tolstoy’s face, Ahuramazda, mountain deer, girl with a shower, river, etc. is one of the most important and interesting paintings that Sadiq Khan directed and brought his art to the fore.

– In the second part, sixteen postcards along with letters sent by Hedayat to his family or friends have been collected and exposed to the audience.


  1. محمد جاوید:

    کتاب خوبی به نظر میرسد

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان