دانلود کتاب صوتی “لطفعلی‌خان، شاه زند”

کتاب نایاب “لطفعلی‌خان، شاه زند” اثری است با کیفیت که توسط امیراردلان داوودی صوتی شده است. نام دیگر این کتاب ستاره جاویدان می‌باشد.

کتاب لطفعلی‌خان، شاه زند، از مهمترین آثار پژوهشی در باب نیمه‌دوم حکومت زندیه و فروپاشی این خاندان می‌باشد. این کتاب پس از یک مقدمه کوتاه درمورد تاریخ ایران در زمان صفویه و افشاریه، به اصل و نسب ایل زند پرداخته و سپس به قدرت رسیدن کریم‌خان زند را بررسی می‌کند. در ادامه به اوضاع سیاسی ایران پس از مرگ کریم‌خان پرداخته و سپس مفصل به شرح زندگانی و نحوه‌ی به قدرت رسیدن لطفعلی‌خان زند، اقدامات سیاسی و نهایتا چگونگی به قتل رسیدن او، می‌پردازد.

دانلود کتاب نایاب و ارزشمند لطفعلی‌خان، شاه زند را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ ایران پس از اسلام و تاریخ معاصر پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب ” لطفعلی‌خان زند، از شاهی تا تباهی “

  1. زهرا محمد جانی:

    کتاب های موجود در سایت مفید هستند ،از شما بابت ارایٔه رایگان کتاب به کاربران تشکر میکنم.

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان