دانلود کتاب “نفحات الانس من حضرات القدس” | جامی

کتاب نایاب نفحات الانس من حضرات القدس” تالیف نورالدین عبدالرحمن جامی شاعر، موسیقی‌دان، ادیب و صوفی ایرانی است.

کتاب نفحات الانس من حضرات القدس کتابی است به نثر پارسی، که شرح زندگی عارفان و صوفیان به‌نام و مشهور ایرانی از قرن یک هجری تا زمان زندگی جامی است. کتاب در سال ۸۸۳هجری نگارش یافته و در اصل، بازنویسی به همراه دحل و تصرفی از یکی از کتب خواجه‌عبدالله انصاری است.

دانلود کتاب نفحات الانس من حضرات القدس را به دانشجویان و پژوهش‌گران ادبیات و تاریخ، و علاقمندان به تصوف و عرفان پیشنهاد می‌کنیم. این کتاب توسط دو پایگاه اینترنتی «تصوف ایران» و «نقشبندیه» تایپ و PDF شده است.

دانلود کتاب ” نفحات الانس من حضرات القدس ” | جامی


  1. محمد:

    حاوی مطالب صحیح وسقیم است لاکن بسیارمفیداست

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان