دانلود کتاب “محاکمه” | کافکا

کتاب ارزشمند و  نایاب محاکمه شاهکار بی‌نظیر فرانتس کافکا نویسنده شهیر آلمانی‌زبان است.

محاکمه در اصل یک نمایش‌نامه‌ است که توسط کافکا به رشته تحریر درآمده. این اثر که دارای شهرت جهانی است، به بیشتر زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده و نمونه‌ای از قلم بی‌نظیر کافکا است.

داستان محاکمه در یک فضای وهمی و نامشخص دنبال می‌شود. شخصیت اصلی داستان توسط دیوان قضایی به جرمی که مشخص نیست محکوم شده و نهایتا (بدون مشخص شدن جرم او) کشته می‌شود.

محاکمه به مانند مسخ و دیگر آثار و کتاب‌های کافکا ارزش بارها مطالعه شدن را دارد.

این نسخه از کتاب محاکمه که توسط کاربران برای کافه‌کتاب ارسال شده است، نسخه‌ای است نایاب و بسیار قدیمی، اسکن‌شده از روی ترجمه دکتر حسن هنرمندی که حدود شصت تا هفتاد سال پیش به انجام رسیده است.

دانلود کتاب محاکمه کافکا

  1. محمد:

    کتاب دریچه بسوی جهان شناختی است

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان