دانلود کتاب “بامبو پسر کوچک”

کتاب قدیمی “بامبو پسر کوچک آفریقایی” یک کتاب داستان کودکانه می‌باشد. نویسنده این اثر لوپ و تصویرپردازی آن برعهده ویژل بوده است. سرکار خانم نادره قزوینی نیز آن را به فارسی ترجمه کرده است.

این کتاب یک کتاب بسیار آموزنده برای کودکان است. داستان کتاب از این قرار است که در دل جنگل‌های آفریقا قبیله‌ای بدوی زندگی می‌کنند. کودکان قبیله هر روز با هم مشغول بازی هستند و بامبو که یکی از همین کودکان است، به دلیل استیل بدنی قوی، همیشه نقش فرمانروا را برای کودکان دیگر دارد. اما یک روز اتفاق می‌افتد که کودکان از فرمان او سرپیچی می‌کنند. بامبو ناراحت شده و مغرورانه از قبیله می‌گریزد و در جنگ گرفتار نشکلات فراوان می‌شود تا این که برگان قبیله به دنبال او آمده و او را نجات می‌دهند. در پایان داستان، کتاب با این پند اخلاقی به پایان می‌رسد که اگر همکاری با دیگران را متوقف نمایی در مقابل مشکلات قطعا شکست خواهی خورد.

این کتاب یکی از آموزنده‌ترین کتاب‌ها برای گروه‌های سنی الف و ب است. کیفیت کتاب بسیار خوب و تصویرهای کتاب بسیار دلچسب کشیده شده است به گونه‌ای که کودک را درون خود غرق می‌کند.

دانلود کتاب بامبو پسر کوچک آفریقایی را به دوست‌داران کتاب‌های کودک، پیشنهاد می‌کنیم.

جلد کتاب "بامبو پسر کوچک"

دانلود کتاب‌های داستان کودکانه


کافه‌کتاب دچار مشکلات مالی شده است. لطفا برای بقای سایت، ما را یاری دهید:

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان

 هزاران کتاب نایاب در گوشی شما