دانلود کتاب “آفرینِ پیامبر زرتشت”

کتاب نایاب آفرینِ (ستایش) پیامبر زرتشت” بازمانده‌ای از متون پهلوی است.

این کتاب، ماجرای اولین‌دیدار زرتشت و گشتاسپ شاه می‌باشد. در این دیدار زرتشت برای گشتاسپ چندین دعای خیر کرده و از اهورامزدا می‌خواهد تا همه نیکوی‌های فریدون و گرشاسپ و آبتین و پوروشسپ و کی‌خسرو و دیگر بزرگان گذشته ایران را به گشتاسپ عطا کند. همچنین با برشمردن صفات نیکوی ایزدان زرتشتی و آریایی، گشتاسپ را لایق داشتن تمام صفات نیکو می‌داند.

این کتاب کوتاه احتمالا بخش آغازین گشتاسپ‌یشت در اوستای دوره ساسانی بوده است. با توجه به این که این بخش از اوستا مفقود شده است، این کوتاه‌نوشته می‌تواند یکی از حلقه‌های گم‌شده اوستا باشد.

دانلود کتاب آفرینِ (ستایش) پیامبر زرتشت را به پژوهشگران و علاقمندان آثار زرتشتی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب ” آفرینِ پیامبر زرتشت “


  1. مهدوی:

    با درود

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان