دانلود نشریه “عهد ترقی”

نشریه “عهد ترقی” یکی از نشریات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران قاجار بود.

در پیرامون نشریه ترقی 

نشریه ترقی در عهد مشروطه و توسط میرزا محمدتقی‌خان طهرانی اسلامبولی منتشر می‌گردید. این نشریه در هفته دو بار و در چهار صفحه منتشر و به صورت چاپ‌سنگی طبع می‌یافت.

این نشریه افزون‌بر ایران، در قفقاز و هند و عثمانی و مصر و روسیه نیز منتشر می‌شد. عهد ترقی نشریه‌ای بود ملی‌گرا، ضد استبداد و مخالف حکومت محمدعلی‌شاه قاجار. این نشریه رویکردی به شدت انتقادی و بی‌باک داشت.

بعدها در دوران پهلوی نیز نشریه‌ای با همین نام منتشر گردید.

دانلود مجله عهد ترقی

این شماره از نشریه ترقی که برای دانلود شما مهیا شده است، در سال ۱۳۳۳ قمری منتشر شده است. مطالب این شماره از قرار زیر هستند:

  • مقصد ما
  • قرون معروفه‌ی تاریخ
  • حفر ترعه سوییس
  • اسفنج و طریقه صید آن
  • آسمان‌پیمایی
  • ادبیات
  • مرگ اطفال و جلوگیری از آن
  • میزان‌الرطوبه کاغذی
  • اسرار فنیه
  • تراجم مشاهیر

دانلود نشریه عهد ترقی را به همه پژوهشگران و علاقمندان به روزنامه‌ها و نشریات تاریخی، پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود نشریه “عهد ترقی”

پیشنهاد کافه کتاب: 

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان