دانلود کتاب صوتی “سرنوشت رستم”

در این کتاب در مقدمه به چگونگی سرودن شاهنامه توسط فردوسی پرداخته می‌شود. در ادامه به معرفی رستم، قهرمان افسانه‌ای شاهنامه می‌پردازیم. رستم بزرگ‌ترین پهلوان افسانه‌اى ایران است. او درشت‌اندام و زورمند و لقب او تهمتن (دارنده تن نیرومند) است. رستم پهلوان بارها ایران و پادشاه ایران را از خطرها رهانید. هنگامى که کیکاووس در بند دیو سپید بود او از هفت‌خوان گذشت، با دیو سپید جنگید و بر او پیروز شد و کیکاووس و اطرافیان وى را آزاد کرد و چندی بعد کیکاووس را از بند هاماوران پادشاه یمن نجات داد. فاجعه زندگى او کشتن پسر خود سهراب است. او همچنین اسفندیار رویین‌تن، اکوان‌دیو و بسیاری دیگر را از میان برداشت. نهایتا به دست نابرادری خود شغاد، کشته شد.

دانلود کتاب صوتی سرنوشت رستم را به محققین شاهنامه‌پژوه توصیه می‌کنیم. این کتاب صوتی توسط راوی آن آقای امیراردلان داوودی برای انتشار در کافه‌کتاب ارسال شده است.

دانلود کتاب صوتی ” سرنوشت رستم “


Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان