دانلود کتاب صوتی “تراژدی رستم و سهراب”

کتاب صوتی تراژدی رستم و سهراب به پاسداشت روز ۲۵ اردیبهشت بزرگداشت حکیم فردوسی بزرگ تهیه و منتشر شده است.

افکت گذاری، میکس، صدا:  امیراردلان داودی

رستم و سهراب یکی از دردآورترین و غم‌انگیزترین داستان‌های شاهنامه است. این فصل از روایت شاهنامه، داستان مرگ سهراب جوان را به تصویر می‌کشد که بر اثر جنگ با  رستم، بدون آگاهی از رابطه پدر و فرزندی با او، به دست پدر کشته می‌شود. این بخش از شاهنامه، یکی از شاهکارهای ادبیات تراژیک در میان آثار ادبی جهان است.

Rostam and Sohrab is one of the most painful and sad stories of Shahnameh. This chapter of the Shahnameh tells the story of the death of young Sohrab, who was killed by his father during the war with Rostam, without knowing about the father-son relationship with him. This part of the Shahnameh is one of the masterpieces of tragic literature among the literary works of the world.

دانلود کتاب صوتی تراژدی رستم و سهراب را به تمام دوست‌داران شاهنامه توصیه می‌کنیم. این کتاب صوتی توسط کاربران ارسال شده است.

دانلود کتاب صوتی ” تراژدی رستم و سهراب “

  1. شعبان خاوری:

    درود بسیارعالی

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان