دانلود کتاب “جمهور” | افلاطون

کتاب نفیس، نایاب و بی‌نظیر “جمهور” شاهکار «افلاطون»، بزرگترین فیلسوف همه ادوار، می‌باشد.

جمهور یک کتاب فلسفی کلاسیک می‌باشد که خود از ده نمایشنامه گوناگون تشکیل شده است. هر بخش دربرگیرنده یک مناظره فلسفی در باب مسائلی همچون نوع‌حکومت‌ها، عدالت، برتری قومی، حقیقت و… است.

افلاطون در جمهور نظریه‌های خود پیرامون مسائل فلسفی و سیاسی و اجتماعی را از زبان شخصیت‌های موجود در کتاب بیان کرده. شخصیت اصلی کتاب سقراط است و در مقابل او چهره‌های شهیر و به‌نام یونان باستان حضور دارند.

این نسخه از کتاب نایاب و نفیس جمهور از افلاطون که توسط کاربران کافه‌کتاب ارسال شده است، اثری است قدیمی و نایاب که در سال ۱۳۵۳ خورشیدی به چاپ رسیده است.

دانلود کتاب


  1. هاشم:

    کتاب افلاطون کتاب بسیار ارزشمند و خوبیه و منجر به افزایش خرد و آگاهی انسان میشه

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان