دانلود کتاب “منتخب فرهنگ فلسفی” | ولتر

کتاب نایاب منتخب فرهنگ فلسفی” اثر ارزشمند فیلسوف بزرگ قرن هیژدهم، ولتر می‌باشد.

کتاب منتخب فرهنگ فلسفی از مهمترین اسناد فرهنگی و سیاسی فرانسوی است. این اثر در واقع بن‌مایه و بنیاد افکاری است که منجر به انقلاب کبیر فرانسه و قوانین جمهوری سوم گردید. بسیاری از این عقاید ولتر را قانون‌گذاران جمهوری سوم فرانسه، بدون دستکاری در قانون‌اساسی این کشور به‌کار بردند.

دانلود کتاب منتخب فرهنگ فلسفی را به دانشجویان و پژوهشگران رشته فلسفه توصیه‌ی اکید می‌کنیم. این کتاب نایاب، چاپ سال ۱۳۳۷ خورشیدی است.

دانلود کتاب ” منتخب فرهنگ فلسفی ” | ولتر

  1. شاکر مقتدر:

    واقعن بهترین خدمت خدمتی فرهنگی است. تنها از این طریق می شود در روشن شدن جوامع کمک گرفت. شما در راه انداختن این قفسه واقعن خدمتی بزرگی کرده اید. ممنون تان .

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان